Dansk forskning

Der kan være store samfundsmæssige perspektiver ved en fortsat udvikling af økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer. Dette gælder både i forhold til at skabe grundlag for at udvikle konkurrencedygtige, økologiske fødevarer af høj kvalitet og i forhold til at gennemføre en afbalanceret og bæredygtig udvikling af landdistrikter og fødevareerhverv. 

En forudsætning for en fortsat udvikling af økologisk jordbrug er mere viden om mulighederne for at styrke de økologiske fødevarers sundhed, kvalitet, sikkerhed og konkurrenceevne. En anden forudsætning er mere viden om mulighederne for at udvikle produktionen i henhold til de økologiske principper, og under hensyntagen til natur, miljø, husdyrsundhed og sociale forhold.

Organic RDD

Organic RDD står for "Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram", og er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der finansierer programmet.

Læs om det seneste Organic RDD-program


Tidligere Organic RDD-projekter

Tidligere forskningsprogrammer

Organic RDD 5-projekter

Organic RDD 5-puljen på 29,5 mio. kr. er uddelt til i alt seks projekter indenfor de to fokusområder ”Klima og miljø” samt ”Recirkulering og næringsstofforsyning”, som dækker såvel husdyrbrug som planteavl.

Programmet løber i perioden 2020-2023. Det koordineres af ICROFS og er finansieret via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

Organic RDD 4-projekter

Organic RDD4-programmet har et budget på 25 millioner kroner. 

Puljen er gået til projekter, som sætter fokus på at gøre det økologiske landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd.

Programmet løber i perioden 2019-2022. Det koordineres af ICROFS og er finansieret via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

Organic RDD 6-projekter

Organic RDD 6-puljen på  37,4 mio. kr. er uddelt til i alt seks, der sætter fokus på forbrugernes opfattelse af økologi og bæredygtighed, stribedyrkning i planteproduktionen, recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund, dyrkningen af bælgplanter som ærter og bønner til human konsum, bæredygtig strategi for økologisk oksekødsproduktion, og folde med træer til søer. Klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd er selvfølgelig essentielle fokusområder.

Programmet løber i perioden 2021-2024. Det koordineres af ICROFS og er finansieret via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

Organic RDD 3-projekter

I alt 4 projekter har fået tilsagn i forbindelse med Organic RDD 3-programmet; herunder 1 projekt, som handler sig om husdyrproduktion, og 3 projekter, som fokuserer på udfordringer inden for planteproduktion. 

Programmet løber i perioden 2017-2020. Det koordineres af ICROFS og er finansieret via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).  

Organic RDD 2 har et budget på 90 millioner kroner. Hovedtemaerne i programmet er valgt på baggrund af anbefalinger fastlagt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstategi 2012, der er udviklet i tæt samarbejde med en lang række interessenter i og med tilknytning til den økologiske sektor.

Programmet løb i perioden 2014-2018. Det koordineres af ICROFS og er finansieret via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

Organic RDD 2.2 anvendte restbeløbet i den pulje, som ved en politisk aftale den 8. november 2013 blev afsat til forskning og innovation indenfor økologisk produktion. De resterende 12,4 millioner blev fordelt mellem 7 projekter. 

Programmet løb i perioden 2016-2017. Det koordineres af ICROFS og er finansieret via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).