OnePlate

Vores nuværende fødevareforbrug er ikke bæredygtigt – hverken set i forhold til klodens eller vores egen sundhed. En oplagt løsning er at integrere en økologisk, bæredygtig, planterig og sund kost, her defineret som OnePlate-konceptet. Denne kost omsættes i projektet til opskrifter og menuer målrettet børnefamiliernes hverdag og bliver testet i et tværfagligt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Meyers Madhus og DTU Fødevareinstituttet. Derudover indgår Økologisk Landsforening som underleverandør.

Formålet med OnePlate

Projektet vil via en forbruger- og interessentundersøgelse bidrage til udviklingen af One-Plate konceptet, der samtidig optimeres i forhold til mindskning af klimaaftryk og miljøbelastning. Konceptet testes i et randomiseret kontrolleret interventionsstudie blandt danske familier sammenlignet med deres sædvanlig kost. Effekten af konceptet måles ift. acceptabilitet samt formodede sundheds- og miljømæssige gavnlige effekter. Projektet forventes at bidrage til at motivere flere forbrugere til at købe sunde økologiske fødevarer i fremtiden.

Projektet trin-for-trin

  • Skabe viden om familiers barrierer, muligheder og motivationsfaktorer for at ændre deres kost mod en mere økologisk, bæredygtig og sund kost
  • Frembringe evidens for effekten af denne kost både for vores egen sundhed (herunder pesticideksponering og sygdomsforebyggelse) samt for klodens sundhed (påvirkning af klima, arealanvendelse og biodiversitet)
  • Udvikle informationsmaterialer og værktøjer, der formidler OnePlate-projektets resultater til brug for forbrugere og økologiske interessenter

Projektleder

Anne Dahl Lassen
seniorforsker
DTU Fødevareinsituttet
adla@food.dtu.dk

Projektpartnere

Anne Dahl Lassen, Ellen Trolle, Mette Erecius Poulsen, Elena Hakme, Camilla Christensen, Sidse Marie Sidenius Bestle, DTU Fødevareinstituttet

Lisbeth Mogensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Lars Schell og Jonas Astrup, Meyers Madhus