Økologiens bidrag til samfundsgoder

Økologisk landbrug skåner grundvandet, vandløbene og fødevarerne for pesticider og sikrer, at dyrene kan udfolde deres naturlige adfærd. Der er en større mangfoldighed af vilde planter på økologiske landbrug end på konventionelle, de økologiske dyrkningsmetoder og større variation i sædskiftet gavner jordens frugtbarhed. Innovation i den økologiske sektor gavner beskæftigelsen og udviklingen i landdistrikterne, og ny økologisk viden og metoder smitter af på de konventionelle systemer. 

På mange områder bidrager den økologiske produktion således positivt til fælles samfundsgoder som miljø, biodiversitet, sundhed for dyr og mennesker og erhvervsudviklingen i samfundet.

I den offentlige debat hører man dog også om økologiens udfordringer, som skal løses, før den økologiske produktionsform fuldt ud kan blive attraktiv som en integreret politisk foranstaltning, der i sin helhed bidrager til de fælles samfundsgoder.   

På de følgende temasider kan du få et overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til samfundsgoder, og på hvilke områder økologien fortsat har behov for at udvikle sig.

Den sidste temaside forholder sig til, om økologi kan bidrage til en bedre fødevareforsyning og mindske underernæring og sult blandt verdens fattigste.

Natur og biodiversitet  

Energi og klima

Sundhed og velfærd for mennesker

Kan økologi brødføde verden?

Miljø  

Sundhed og velfærd for dyr

Erhverv- og landdistrikter