WelBredPOrg

Avl for naturlig adfærd i økologisk svineproduktion til gavn for dyrevelfærd, klima og miljø

Danske forbrugere prioriterer dyrevelfærd som begrundelse for at købe økologisk grisekød. I den økologiske produktion skal grises velfærd fremmes og den naturlige adfærd tilgodeses. Netop derfor skal alle grise have adgang til udearealer samt til rodematerialer og grovfoder. Grovfoder stimulerer grisene til at rode, fremmer positive oplevelser og forbedrer mave-tarmsundheden. Der er dog stor variation mellem grisene i deres motivation for at udføre den naturlige rode- og ædeadfærd ved tildeling af grovfoder.

Formålet med WelBredPOrg

Hvis man kan sikre, at alle grise er motiverede for at rode i og æde grovfoder, kan en større del af foderet hentes direkte fra marken til gavn for klima og miljø. Imidlertid er de grise, der i dag anvendes i økologien, primært avlet med det formål at få en høj fodereffektivitet og vækst på fint-formalet koncentreret foder, ligesom i den konventionelle produktion. Denne intensive avl har medført mindre aktive grise med en lavere motivation for undersøgende adfærd. I WelBredPOrg vil man undersøge muligheden for at avle for egenskaber koblet til grises motivation for at rode i og indtage grovfoder.

Projektet trin-for-trin
  • at udvikle og validere en metode, der kan måle og dokumentere grises interesse for grovfoder
  • at undersøge hvordan denne egenskab er koblet til andre kendte velfærdsindikatorer 
  • at afdække selektionspotentialet ved at monitorere egenskaben i stor skala på 4800 grise med kendt genetisk afstamning.

Projektperiode

2023-2026 (udsat til 2027)

Nyheder fra projektet

Avl for gladere grise i stalden (Økologisk Landbrug, juli 2023)

Projektleder

Roos Marina Zaalberg
Post Doc
Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
Aarhus Universitet
roos.zaalberg@qgg.au.dk
 

Projektpartnere

Roos M. Zaalberg, Emre Karaman og Thinh T. Chu, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet

Lene J. Pedersen, Jens Malmkvist og Mona L. V. Larsen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet

Simme Eriksen, Center for Frilandsdyr

Henrik Bovbjerg, Bovbjerg Økologi A/S