Skrivevejledning for Organic RDD-projekter

ICROFS har udarbejdet en skrivevejledning til forfatterne med retningslinjer og krav til bl.a. sprogbrug, længde og overordnet artikelstruktur.

Hent skrivevejledning til artikler (ICROFS Nyt mm.)

Hent skrivevejledning til klummer i "Økologisk Landbrug" 

Hent skrivevejledning til engelske artikler til ICROFS hjemmeside og engelske nyhedsbrev


Husk "acknowledgements" til ICROFS og GUDP

Deltagere i et Organic RDD x projekt skal sikre, at det ved omtale af projektet på hjemmesider, i pressemateriale, brochurer, på seminarer eller i andre relevante sammenhænge fremgår, at projektet er en del af Organic RDD x programmet, som koordineres af ICROFS, og at det har fået tilskud fra GUDP. Ønsker projektets deltagere at anvende GUDP’s logo i kommunikationssammenhæng, kan dette hentes på GUDP’s hjemmeside. Organic RDD-logoet (som også indeholder ICROFS' logo) kan hentes på ICROFS' hjemmeside (http://icrofs.dk/om-icrofs/logoer). 

I internationale artikler skal følgende "Acknowledgement" (eller lign.) fremgå:

The project (insert name) is part of the Organic RDD x programme, which is coordinated by International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) in collaboration with the Green Growth and Development programme (GUDP) under the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries.

I danske artikler skal der være en tilsvarende angivelse:

Projektet (indsæt projektnavn) er en del af Organic RDD x programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) i samarbejde med Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

I korte danske artikler kan ovenstående kortes ned til kun at bruge forkortelserne. I omtaler af markvandringer, annoncer, på posters og lignende kan man nøjes med logoerne for Organic RDD/ICROFS og GUDP (henvend jer til ICROFS, hvis I er i tvivl). 

*Organic RDD x = Organic RDD 3, 4, 5, 6 afhængigt af hvilket program, projektet er bevilget under.