Ø-KO-AVL

Andelen af økologiske produkter er stigende i Danmark. Imidlertid er genetikken bag køerne i den økologiske produktion stadig konventionel. Køer til økologisk produktion er derfor ikke genetisk tilpasset det økologiske miljø såvel som samfundsgoder såsom klimapåvirkning og dyrevelfærd. 

Formålet med Ø-KO-AVL

Det overordnede formål med Ø-KO-AVL er at udvikle et økologisk avlsprogram bedre tilpasset til økologiske produktionssystemer og forbrugernes præferencer. For at opnå dette vil  projektet definere et avlsmål baseret på økonomiske modeller og præferencer hos forbrugere, mejerivirksomheder og landmænd. Ø-KO-AVL vil også optimere forskellige dele af avlsprogrammet og kvantificere fordelene ved at etablere en separat økologisk avlslinje for Nordisk Rødt (RDC). Avlsstrategien for RDC er allerede delvist målrettet økologisk produktion, og derved er der stor sandsynlighed for at implementere et økologisk avlsprogram.

Ved at bruge dette avlsmål i fremtidig avl forventes det, at en økologisk ko vil få en lavere klimapåvirkning og bedre dyrevelfærd. Det vil også blive muligt at differentiere mellem økologiske og konventionelle mejeriproduktioner baseret på avl. Ydermere vil det blive muligt for VikingGenetics at markedsføre avlslinjen som økologisk, hvilket giver dem chancen for at være verdensledende på genetisk materiale, der passer til det økologiske marked. Mejerierne vil for mulighed for at markedsføre produktioner med en styrket økologisk profil.

Projektleder

Morten Kargo, seniorforsker
Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet
morten.kargo@qgg.au.dk

Projektpartnere

Morten Kargo, Hanne Marie Nielsen, Margot Slagboom, Julie Brastrup Clasen og Roos Marina Zaalberg, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet

Nina Aagaard Poulsen, Department of Food Science, Aarhus Universitet