Organic RDD 7

ICROFS modtog i maj-måned 2021 i alt 20 ansøgninger for et samlet ansøgt beløb på 131 mio. til det danske økologiforskningsprogram, Organic RDD 7, som koordineres i samarbejde med GUDP.  Organic RDD 7 puljen er på i alt 48 mio. kr., og otte projekter er udvalgt. Se tilsagnslisten over Organic RDD 7-projekterne.

Klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd er i fokus for de otte nye Organic RDD 7 projekter, som blandt andet omhandler: 

  • forædlingsstrategier der skal booste den økologiske korn- og melbranche
  • ny teknologi til foder- og sukkeroe-dyrkning
  • bæredygtige koncepter til at nedsætte køernes udledning af metan og klimaaftrykket fra slagtegrise og kyllinger
  • nye lokale proteinkilder og optimeret proteinforsyning til økologiske slagtegrise og kyllinger
  • forbedret dyrkning af økologiske ærter som en proteinrig fødevare med god smag
  • optimering af biodiversiteten på økologiske landbrug og i det omgivende landskab.

Oganic RDD 7-projekter


BOOST

BOOST (Boosting local production of organic high quality grain) vil udvikle et nyt system, som understøtter udviklingen af økologiske sorter og kornprodukter. Projektet involverer interessenter fra hele værdikæden og har fokus på karakteristika, som er relevant i arbejdet med at udvikle heterogent planteformeringsmateriale i forhold til diversitet og sorternes resistens over for sygdomme, samt at udvikle teknologier til at forbedre frø- og kornkvalitet, når såsæden fremover skal opformeres økologisk.


CROPCUT

Projektet vil udvikle ny teknologi til foder- og sukkeroedyrkning. Målet er at kunne tilbyde økologiske roeavlere en komplet løsning, hvor det nuværende manuelle og tidskrævende arbejde med udtynding og ukrudtslugning erstattes med en maskinel løsning.


ECOCO2W

Projektet ECOCO2W vil udvikle et nyt fodringskoncept til kvæg ved brug af tanninekstrakt fra pil og hamp som bioaktivt foderadditiv for at reducere køernes udledning af metan.


ENTRANCE

Formålet med projektet er at udvikle ressourceeffektive fodringsstrategier til danske økologiske slagtegrise, baseret på 100% lokalt produceret foder. Det forventede resultat er en innovativ fodringsstrategi, der opretholder eller øger fodereffektiviteten og samtidig reducerer klima- og miljøpåvirkningen.


Oatganic

Oatganic vil etablere det første økologiske havre-forædlingsprogram i Danmark for at øge udbyttet af økologisk havre. Projektet vil udvikle havresorter, der er bedre egnet til økologiske vækstbetingelser og resistense mod havreål, havrenematoder samt mere konkurrencedygtige mod ukrudt.


PEAS & LOVE

Målet med PEAS & LOVE er at udnytte det store potentiale i gamle ærtesorter til produktion af modne ærter til konsum. De mest lovende ærtesorter, baseret på genetik, morfologi og smag, vil blive udvalgt. Projektet vil foretage undersøgelser af udbyttestabiliteten og udvikle innovative samdyrkningssystemer, der forbedrer høstbarheden.


Organic+

Projektets formål er at optimere biodiversiteten på økologiske landbrug og udvikle et værktøj til beslutningsstøtte, som kan bruges til at optimere biodiversitet og fremme en landskabsmosaik, der understøtter naturlige systemer og biodiversitet bedst muligt.


ProLocAL

Projektet vil undersøge, om klimaaftrykket fra økologisk kyllingekød kan reduceres ved at fodre kyllinger med mikroalger og lokalt dyrkede bælgplanter i stedet for importerede proteinkilder.