4F - Fremme af Frilandsgrise, Flora og Fauna

En øget markedsandel af økologisk grisekød 

Formålet med 4F

4F’s hovedformål er at bidrage til en øget markedsandel af økologisk grisekød ved at udvikle, dokumentere og demonstrere udendørssystemer, der opfylder forbrugernes forventninger til dyrevelfærd (naturlig adfærd), miljøhensyn og forbedret biodiversitet.

4F hviler på fire søjler:

  1. afprøve et nyt sæsondifferentieret skovlandbrugssystem for at opnå bedre dyrevelfærd
  2. dokumentere biodiversiteten i eksisterende skovlandbrugssystemer med grise på friland, samt undersøge og forbedre biodiversiteten i de eksperimentelle skovlandbrugssystemer
  3. udvikle strategier for værdisætning og markedsføring af biodiversitets effekter, og
  4. formidle viden om projektets resultater til landmænd, rådgivere og forbrugere.

De fire søjler adresserer de nødvendige forudsætninger for at fremme produktionen af økologiske grise på friland. Herunder, dokumentation af biodiversiteten og et nyt skovlandbrugssystem til fremme af dyrevelfærd hovedsageligt rettet mod forbrugerne, og ny viden om produktionssystemet overvejende rettet mod producenter og rådgivere.

Projektet trin-for-trin

  • Biodiversiteten vil blive målt ved at undersøge diversiteten og i nogle tilfælde også tætheden af fugle der yngler, raster eller fouragerer i indhegningerne (træer og græs), insekter i træerne, flyvende insekter, regnorme, jordens mesofauna (eDNA), mikroorganismer (eDNA) og vilde planter.
  • Værdisætning og markedsføring vil blive adresseret ved en workshop med deltagere fra hele værdikæden og ved syntese af videnskabelige studier af forretningsmodeller fra andre europæiske lande.
  • Formidlingen af projektets resultater sker igennem workshops, video-clips, konferencer og tidsskrifter rettet mod producentledet, videnskabelige artikler rettet mod det videnskabelige samfund, samt video-clips, målrettede tidsskriftartikler, og TV rettet mod forbrugerne.

I primærproduktionen har 4F fokus på at:

  • undersøge et nyt sommer-vinter foldkoncept designet til søer uden trynering og med lav miljøbelastning.
  • introducere nye artsrige græsmarksblandinger, der bidrager til øget biodiversitet og foderforsyning på bedriften.
  • identificere og implementere nye foldkoncepter til slagtegrise på friland i samspil med aktører fra hele værdikæden, herunder producenter, rådgivere, forbrugere og beslutningstagere.

Projektleder

Jørgen Axelsen

Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

Mail: jaa@ecos.au.dk


Projektpartnere

Aarhus Universitet

Center for Frilandsdyr

Hestbjerg Organic

Risbjerg FarmNyt fra projektet

Februar 2024: Ni Organic RDD 9-projekter er skudt i gang