Organic RDD 5

GUDP har åbnet for ansøgninger til en pulje på 29,5 mio. kr. øremærket til forskning og udvikling, som kan gøre økologisk landbrug og fødevareproduktion mere miljø- og klimavenlig, fremme recirkulering og forbedre næringsstofforsyningen.  

Dansk økologi har gennem mange år været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor bl.a. gennem det økologiske forsknings,- udviklings-, og demonstrationsprogram Organic RDD.

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der administrerer økologiprogrammet, åbner nu for ansøgninger til den femte runde af programmet kaldet Organic RDD 5. Midlerne er bevilliget via den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2019.

Fristen for ansøgning var
 den 21. maj 2019 kl. 12.00


Se materiale fra informationsmøder: