Organic RDD forskningsmidler

Organic RDD står for "Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram", og er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der finansierer programmet.

GUDP  (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, kaldet Organic RDD. Indkaldelsen sker i samarbejde med os (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystmer, ICROFS). 

GUDP-bestyrelsen indhenter i henhold til GUDP-loven indstilling fra ICROFS bestyrelse om fokusområder mv. i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser.

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed.  

Organic RDD 10 er lukket for ansøgninger - men du kan stadig læse om ansøgningsprocessen nedenfor

Økologisk jordbrug og økologiske fødevarer skal fortsat udvikles i forhold til de specifikke produktionsbetingelser på området, hvis dansk økologi skal bevare sin internationale førerposition, imødekomme fremtidens forbrugerkrav og bevare en høj troværdighed.

For at understøtte den grønne omstilling, øremærker partierne 2,6 mia. kr. til grøn forskning, herunder økologiforskning. Regeringen og aftalepartierne blev enige om at afsætte 70,0 mio. kr. til økologiforskning via Organic RDD-programmet, som koordineres af ICROFS og udmøntes af GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det er en øgning af bevillingen på 20 mio. kroner sammenlignet med tidligere.

Bevillingen af midler går til den 10. runde af Organic RDD-programmet. Runden er åbnet for ansøgninger, og ansøgningsfrist er 6. maj kl. 12.00. Indkaldelsen gælder ansøgninger til forskningsprojekter med udviklings- og/eller demonstrationsandel.

ICROFS’ Forsknings- og Udviklings Strategi 2023 ligger til grund for opslaget, og kan læses her

Strategien er udarbejdet med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder. Strategien adresserer de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer og har udpeget følgende seks fokusområder:

  • Cirkulær Bioøkonomi
  • Klima & Miljø
  • Biodiversitet
  • Sundhed & Velfærd
  • Fremtidens Økologiske Forbruger
  • Økologien som Levevej

Infomøder om Organic RDD 10

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde vil ICROFS afholde informationsmøder, hvor potentielle ansøgere kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.

Infomøderne er afholdt som

  • online møde d. 30. januar kl. 09.00-12.00
  • fysisk møde d. 7. februar kl 13.00-16.00 (arrangementet afholdes på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde ( Bygning 3 - Mødelokale 03.1-E37)

Få sparring på din projektidé før indsendelse af ansøgning

Når Organic RDD ansøgningsrunden kører, kan man få sparring på sin projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til ICROFS-sekretariatet. 


Opslag, vejledning og ansøgningsmaterialer Organic RDD 10

Ansøgningsskemaerne og vejledning til, hvordan de skal udfyldes, finder du nedenfor:

Video-guides til Organic RDD


Visninger
Har du en idé til et økologiprojekt? Overvejer du at søge ansøge ICROFS om midler til forskning og udvikling inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer? Så har ICROFS lavet en videorække, der kan være en hjælp. Få en kort introduktion til Organic RDD i denne video.

Visninger
Er dit projekt i tråd med økologiens principper og regelsæt? I denne video kan du få et overblik over, hvor du kan finde materiale og information om de økologiske principper og regler. Videoen kan gøre dig klogere på, om dit projekt er i tråd med økologiens værdigrundlag og måde at tænke landbrug og fødevaresystemer på - og helt konkret kan du bruge materialet, når du skal formulere din ansøgning til Organic RDD.

Visninger
De to projekttyper Under forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammet Organic RDD kan man søge om midler til enten et 'type 1' eller 'type 2' projekt. Fælles for både type 1- og type 2-projekter er, at der er forsknings- samt udvikling og/eller demonstration. I denne video kan du få et overblik over, hvilke kriterier dit Organic RDD-projekt skal leve op til, og hvilken type af projekt, der er relevant for dig og dine projektpartnere.

Visninger
Webinar om Organic RDD 10-programmet Få en introduktion til Organic RDD 10-programmet. Optagelsen er fra den 30. januar 2024, hvor ICROFS afholdte et webinar om forskningsprogrammet, og hvordan projektansøgere skal udfylde ansøgningsmaterialet.

Forsknings- og udviklingsstrategi 2023 inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer