SROPP

Bæredygtig produktion af økologiske kartofler

Baggrund

Arealet med økologiske kartofler er ca. 1.939 ha mod 5.275 ha konventionel produktion. Samtidig er der stort set ingen produktion af økologisk kartoffelstivelse. Udfordringerne er, at udbytterne er for lave og ustabile primært på grund af kartoffelskimmel, samt at lagersygdomme på knoldene forringer kvalitet, udseende samt niveau og kvaliteten af stivelse i stivelseskartofler.

Formål

Det overordnede mål er at øge arealet af økologiske spisekartofler fra 2000 til 3000 ha, udbytterne fra gns. 200 hkg/ha til 300 hkg/ha. Derudover at skabe grundlaget for en mere stabil produktion af økologisk stivelse med højere indhold og kvalitet af stivelsen.

Projektet trin-for-trin

  •  Projektet vil skabe videnskabelig dokumentation for effekten og praktisk anvendelse af nye biologiske midler mod sygdomme i marken (kartoffelskimmel) og lagersygdomme (sølvskurv og black dot). 

  •  Projektet vil teste nye biologiske midler, bl.a. fra Christian Hansen, i laboratoriet, i drivhus og under markforhold. 

  •  De nye biologiske midlers effekt i kombination med nye og mere resistente sorter vil blive analyseret og kvantificeret. 

  •  Vi vil teste sorternes resistens mod relevante sygdomme, og vi vil monitere, karakterisere og genotype de relevante sygdomme, som truer udbytte og kvalitet. 

  •  Sammen med branchen vil der blive lavet markedsanalyser og promotion aktiviteter.


Projektleder

Jens Grønbech Hansen

Institut for Agroøkologi - Klima og Vand
Aarhus Universitet

E-mail: jensg.hansen@agro.au.dk

Projektpartnere

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

  • Isaac Kwesi Abuley
  • Sabine Ravnskov
  • Poul Lassen

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

  • Sven Hermansen

BJ-Agro

  • Benny Jensen