Organic RDD 2

Organic RDD 2, Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, var det danske forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer. Programmet løb i perioden 2014-2018 og har et budget på 90 millioner kroner. Det var koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Hovedtemaerne i programmet blev valgt på baggrund af anbefalinger fastlagt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstategi 2012, der er udviklet i tæt samarbejde med en lang række interessenter i og med tilknytning til den økologiske sektor.


Alle projekter er afsluttede. Se listen over projekter nedenfor og læs om deres resultater og anbefalinger.