Organic RDD 1

Organic RDD1 har i lighed med de tidligere FØJO-programmer taget udgangspunkt i de konkrete udfordringer, den økologiske sektor står over for, og har søgt at skabe et samspil mellem forskerne og brugerne af den nye viden og teknologi, som bliver udviklet i forskningsprojekterne. Det var desuden et ønske, at forskningsprogrammet Organic RDD skulle kunne gavne hele fødevaresektoren – både den økologiske og den konventionelle del.

Organic RDD havde tre overordnede temaer: Vækst, troværdighed, og udvikling af robuste systemer. De tre temaer blev koblet med seks brede indsatsområder:

  1. Nye højværdifødevarer
  2. Målrettet udvikling af økologiske driftsformer til natur- og miljøbeskyttelse, klimahensyn og energiproduktion samt landdistriktsudvikling
  3. Robust planteproduktion
  4. Øget frugt- og bærproduktion samt bæredygtig beskyttet produktion
  5. Fremtidens robuste produktion med drøvtyggere
  6. Fremtidens produktion af svin, fjerkræ og fisk

I Organic RDD er der gennemført forskning, udvikling og demonstration, som er relevant både for forarbejdningsledet og primærproduktionen. Der er f.eks. forsket i robust planteproduktion, optimering af økologisk frugtproduktion og i mange forskellige aspekter af husdyrproduktion inden for såvel kvæg og svin, som fjerkræ og fisk. Forskning, der fremmer udvikling og produktion af højværdifødevarer har generelt haft høj prioritet, og i nogle af projekterne er der endvidere sideløbende blevet arbejdet med natur- og miljøbeskyttelse samt klimahensyn. Endelig har et projekt belyst multikriteriel vurdering, som kan hjælpe økologiske aktører og interessenter til at udvikle, dokumentere og kommunikere afbalancerede helhedsvurderinger af effekterne af økologiske fødevaresystemer på samfund og natur.

Projekterne har frembragt ny viden om mulighederne for at øge væksten og samtidig bibeholde økologiens troværdighed bl.a. gennem udvikling af robuste systemer.

Hent folder om Organic RDD1


Samarbejde med GUDP

Der var afsat 92 mio. kr. til programmet, som bestod af 11 projekter og blev gennemført i perioden 2011-2014. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) har koordineret og fulgt programmet i samarbejde med GUDP.


Ny viden om økologi - resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015 (2. udg. okt. 2015)

Hent bogen her

fileadmin/icrofs/Diverse_materialer_til_download/web_Ny_viden_2015_final.pdf

Læs mere om de 11 Organic RDD1-projekter