Organic RDD 2.2

Oversigt over Organic RDD 2.2 projekterne

Indkaldelsen af ansøgninger med frist 1. juni 2015 var et led i Økologisk Forsknings- Udviklings- og Demonstrationsprogram, Organic RDD 2; et dansk forsknings- og innovationsprogram, der beskæftiger sig med økologiske fødevaresystemer.

Organic RDD 2.2 anvender restbeløbet i den pulje, som ved en politisk aftale den 8. november 2013 blev afsat til forskning og innovation inden for økologisk produktion. Størstedelen af den oprindelige bevilling er allerede brugt, men der er 12,4 millioner tilbage, som er fordelt mellem 7 projekter.

ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, koordinerer Organic RDD 2.2. Det er finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Projekttyper som kunne opnå støtte:

  1. Projekter med forskningsfagligt indhold
  2. Projekter med forskningsfagligt indhold, med fokus på økologisk jordbrugs bidrag til samfundsmæssige gevinster
  3. Netværksprojekter

Projekterne løb fra 1/1 2016 til 31/12 2018 - og er dermed afsluttede.

Se listen over projekter nedenfor og læs om deres resultater og anbefalinger


LOCO

Undersøgelse af lokale økologiske varers markeds- og vækstpotentiale

LOCO vil udvikle en typologi for økologiske fødevarekæder med forskellige geografiske karakteristika og undersøge forbrugernes oplevelse af forskellige typer lokale fødevarekæder, samt forbrugernes betalingsvillighed og tilbøjelighed til at vælge lokal økologi.  

Projektleder: Jørgen Dejgård Jensen, IFRO, Københavns Universitet

MAFFRA

Antibakterielt planteudtræk i stedet for antibiotika, zink og kobber til smågrise

MAFFRA undersøger, om udtræk af forskellige planter med dokumenteret antibakteriel virkning kan forebygge mavetarmproblemer hos smågrise og dermed erstatte antibiotikabehandling og tilsætning af zink og kobber i smågrisefoder ved fravænning.

Projektleder: Martin Jensen, Aarhus Universitet, FOOD

MothStop

Brug af skovmyrer til biologisk bekæmpelse af frostmålere og skurv i æbler

MothStop undersøger, om skovmyrer kan bruges til biologisk bekæmpelse af frostmålerlarver og skurv i økologisk æbleproduktion og dermed bane vejen for øget produktion af økologisk frugt i Danmark. 

Projektleder: Joachim Offenberg, Bioscience, Aarhus Universitet.

MOVE

Metode til at gøre gamle plantesorter tilgængelige for et kommercielt marked

MOVE vil udvikle en model for, hvordan gamle plantesorter med interessante egenskaber kan blive tilgængelige på det kommercielle marked for økologisk udsæd, selv om de ikke nødvendigvis kan optages på sortslisten.

Projektleder: Birte Boelt, AGRO, Aarhus Universitet

OrgHealth

Økologisk fødevareforbrug som 'driver' for generel sundhedsfremme

OrgHealth vil undersøge, om et øget forbrug af øko-varer kan skubbe befolkningens spisevaner i en sundere retning i overensstemmelse med de officielle kostråd og dermed forbedre folkesundheden generelt.

ProjektlederPeter Sandøe, IFRO, Københavns Universitet

SOMDwIT

Etablering af videngrundlag for styrkelse af vækst i den økologiske eksport

SOMDwIT (Sustainable Organic Market Development With International Trade) vil tilvejebringe det videngrundlag, som er forudsætningen for at målrettede eksportstrategier kan føre til øget vækst i salget af danske økologiske varer i udlandet. 

Projektleder: John Thøgersen, Aarhus Universitet, MAPP

ViOrCA

Reduktion af kalvedødelighed i økologiske besætninger

ViOrCa vil udvikle nye metoder til driftsledelse, som kan afhjælpe problemerne med alt for høj kalvedødelighed i økologiske besætninger.  

Projektleder: Jan Tind Sørensen, ANIS, Aarhus Universitet