ORIGIN

Lav fodereffektivitet kombineret med brugen af lokale proteinkilder øger udskillelsen af næringsstoffer fra økologiske slagtegrise og kompromitterer foder-økonomien.

Formålet med ORIGIN

ORIGIN vil bestemme de fysiologiske behov for fordøjeligt lysin og indregner bidraget af protein fra grovfoder og det øgede energibehov fra termoregulering og fysisk aktivitet hos økologiske grise i forhold til konventionelle. Projektet bestemmer økologiske grises fysiologiske behov for lysin i tre vægtintervaller ud fra det bedst mulige kompromis mellem produktivitet og hensyn til miljøet. Derudover udvikles et digitalt styringsværktøj til brug på bedriften baseret på de nye normer og aktuelle dagspriser på proteinfodermidler.

Projektet trin-for-trin

  • Det fysiologiske behov for lysin til økologiske slagtegrise i tre intervaller; 30-50 kg, 50-85 kg og 85-110 kg afdækkes
  • Effekten af lysin-niveau på N-udnyttelse og udledning af drivhusgasser fra økologiske slagtegrise undersøges
  • Anvendelse af nye normer under kommercielle forhold, hvor fysiologiske krav kombineres med aktuelle priser på økologiske proteinkilder

De nye lysin-normer i kombination med det digitale værktøj forventes at reducere N-udvaskningen med 377 g/produceret gris og forbedre bedriftsøkonomien med 20-30 kr./gris.

Projektleder

Lene Stødkilde-Jørgensen, adjunkt
Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU), Aarhus Universitet
lsj@anivet.au.dk

Projektpartnere

Lene Stødkilde-Jørgensen, Maria Eskildsen, Emma Tøfting Jørgensen og Søren Krogh Jensen 
Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 
Aarhus Universitet

Simme Eriksen 
Center for Frilandsdyr 

Hans Erik Jørgensen og Kirsten Rasmussen 
Risbjerg Landbrug

Kristian Knage- Drengfeldt, Mette Haunstrup og Torben Jensen 
Vestjyllands Andel