BIOACT

Plantebaseret behandling mod parasitter i økologiske høns

Baggrund

På grund af nye EU-regler om øget tilbageholdelsestid efter antiparasitisk behandling, er der et presserende behov for nye strategier til kontrol af parasitinfektioner hos økologiske æglæggende høner.

Formålet med BIOACT

BIOACT har til formål at karakterisere og teste 5 forskellige planteekstrakter til behandling af parasitter i økologisk fjerkræ. Planteekstrakterne giver mulighed for en alternativ, bæredygtig, ikke-medicinsk behandlingstilgang til infektioner med parasitter. Ydermere er målet at markedsføre ekstrakterne som et fodertilsætningsstof, der skal øge både produktion og dyrenes generelle sundhed og velfærd. Som et første skridt er projektets strategi at målrette projektet mod økologiske æglæggere.

Planteekstrakterne indeholder enten enzymer (proteaser), der nedbryder parasittens hud (kutikula) og deres æg, eller andre stoffer, der paralyserer tarmparasitterne og fører til deres udskillelse. Nogle af planteekstrakterne har vist effekter både in vitro og in vivo og har vist, at de ikke kun dræber indvoldsormen Ascaridia galli, men også andre vigtige orme som Heterakis gallinarum og Capillaria spp; andre ekstrakter er endnu ikke blevet testet i levende høns, men har vist lovende resultater in vitro.

BIOACT vil udvikle fodertilsætningsstoffer, der effektivt kan behandle parasitinfektioner med et eller flere planteekstrakter, og dermed undgå tilbageholdelse af æg til konsum samt brug af konventionel medicin, øge ægproduktionen og dermed øge indtjening til økologiske producenter, forbedre foderudnyttelsen - samtidig med at dyrevelfærden forbedres hos økologiske æglæggere.


Projektet trin-for-trin

 • Udvikling af en in vitro metode til screening af bioaktive forbindelser samt kvalitetssikring af planteekstrakter inkl. at minimere batch variation
 • Eksperimentel undersøgelse af stoffernes effekt på ormeinfektioner hos (a) eksperimentelt inficerede og (b) naturligt inficerede økologiske æglæggende høner 
 • Kliniske tests under feltforhold for at (a) underbygge effekten af den nye formulering med hensyn til smag, indgivelsesmetode og dosis og (b) undersøge effektivitet ved brug af et 5-dages administrationsskema eller et kontinuerligt fodertilskud i økologiske flokke 
 • Opnå markedstilladelse i Danmark og EU, inkl. screene potentiale for lokal produktion af økologiske planter
 • Interessentinddragelse og formidlingsaktiviteter

Projektleder

Anders Permin
DVM, PhD, MBA
Corporate Scientific Officer
aper@unibrains.dk


Projektpartnere

ASQARI ApS

 • Anders Permin
 • Egil Hulgaard

Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL)

 • Sofie Knorr Jensen
 • Niels Finn Johansen

Aarhus Universitet, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

 • Tina Sørensen Dalgaard
 • Rikke B. Kjærup

Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

 • Stig Milan Thamsborg
 • Helena Mejer