Organic RDD 6

ICROFS’ bestyrelse er glade for at introducere 6 projekter, der blandt andet sætter fokus på forbrugernes opfattelse af økologi og bæredygtighed, stribedyrkning i planteproduktionen, recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund, dyrkningen af bælgplanter som ærter og bønner til human konsum, bæredygtig strategi for økologisk oksekødsproduktion, og folde med træer til søer. Klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd er essentielle fokusområder.

Følgende Organic RDD 6 ansøgninger har fået tilsagn:


Fertihood

Økologisk planteproduktion har utilstrækkelig adgang til næringsstoffer, er afhængig af konventionel gødning og har stor klimapåvirkning pr. produceret enhed. Fertihood vil øge udbytte og reducere klimaaftryk igennem forbedring af jordens frugtbarhed og evne til at frigive næringsstoffer ved recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund. Målet er at skabe økologiske gødninger og bestemme effekten på jordens frugtbarhed og biodiversitet, samt at udvikle næringsstofrådgivning til øget udbytte, optimeret økonomi og bæredygtighed. 

  • Projektleder: Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi  

GrainLegsGo

GrainLegsGo vil øge dyrkningen af bælgplanter (ærter, hestebønner, sojabønner, grønne bønner) til human konsum - både friske eller frosne (som grønne ærter), hvilket har både miljø- og klimamæssige fordele, samt åbner mulighed for at bidrage til den cirkulære bioøkonomi. Projektet foreslår, at dyrkningssystemer med bælgplanter til frisk konsum skal sikre en tidligere og bedre etablering af efterafgrøder, hvilket i tillæg til bælgplanternes effekt samlet vil forbedre bæredygtigheden og den positive klimaeffekt af det økologiske dyrkningssystem, blandt andet fordi bælgplanterne reducerer afhængigheden af importeret gødning i den økologiske dyrkning.

  • Projektleder: Jim Rasmussen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

GrOBeat    

GrOBEat vil udvikle en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser i forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse. Projektet udvikler en mere rentabel strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet samt klima og samtidig øger forbrugerens velvære.

  • Projektleder: Margrethe Therkildsen, Aarhus Universitet, Department of Food Science

OUTFIT

Udendørs hold af søer er en effektiv produktion med et lavt antibiotikaforbrug og et vigtigt brand for dansk økologi. Det er dog udfordret af et højt næringstoftab fra foldarealerne. OUTFIT giver ny viden om 1) næringsstoftab ved etablering af træer i nye foldkoncepter, 2) ernæringsmæssig værdi af grøn træbiomasse ensileret til drægtige søer, 3) muligheder for at opsamle kvælstof i hotspots i foldene ved brug af træflis, og 4) de nye foldkoncepters effekt på klimaaftryk og økonomi. OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs, som forventes at reducere emissioner fra økologisk svineproduktion.

  • Projektleder:  Anne Grete Kongsted, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

SO-FOOD

Økologiske forbrugere vægter ofte fødevarers ’naturlighed’ højt, og det kan medføre en uvilje mod brug af teknologiske løsninger til klimavenlige erstatningsprodukter såsom kunstigt kød. Da økologi i høj grad er markedsdrevet, er forbrugernes syn på bæredygtighed og afvejninger mellem dimensioner nødvendige for at positionere økologi som et redskab i en bæredygtig fødevareproduktion. SO-FOOD vil analysere samspillet mellem økologisk forbrug og forbrugernes syn på bæredygtighed samt holdninger til klimavenlig teknologi.

  • Projektleder: Tove Christensen,  Københavns Universitet,  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)

StripCrop

Økologisk landbrug har brug for nytænkning for at kunne videreudvikle sig. Det dominerende landskabselement i Danmark er store og effektivt drevne marker med overvejende monokultur. StripCrop undersøger potentialet for stribedyrkning under danske forhold. I forsøgene eksperimenterer projektet med afgrøder med forskellige egenskaber i de enkelte striber og undersøger effekten af stribebredden på en række parametre. Projektet moniterer virkningen på biodiversiteten, mængden af udvalgte skadedyr- og patogener, niveauer af nyttedyr, jordens frugtbarhed og udbytter over en årrække.

  • Projektleder: Mogens Nicolaisen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi