International forskning

ICROFS deltager aktivt i både danske og internationale forskningsprojekter. Parallelt med det danske forskningsprogram Organic RDD koordinerer ICROFS bl.a. det europæiske netværk, CORE Organic, hvor forskningsprojekter inden for økologi finansieres og implementeres i et samarbejde mellem en række europæiske lande.

ICROFS deltager i flere EU-projekter og er således med til at sikre en international dimension i forskningsprojekter med henblik på global vidensdeling til gavn for den danske økologisektor.

Vi interagerer med relevante faglige miljøer med henblik på opsamling og udnyttelse af viden på tværs af Europa - og med henblik på at være en attraktiv samarbejdspartner. 

Her ses alle internationale projekter, som ICROFS er en del af: