ORACLE-FISH

Økologisk producerede vandlopper til opdræt af økologiske marine fiskelaver

Hoveddelen af de fisk vi spiser er saltvandsfisk, så hvorfor ikke også opdrætte dem økologisk? Det mener ORACLE-FISH, at man kan løse ved at producere økologiske saltvandsfiskelarver, hvilket sker ved, at man fodrer fiskelarverne med økologiske vandlopper, indtil de er vænnet til økologiske fiskefoderpiller. Dette er kun muligt, fordi man har fundet en helt speciel vandloppe, som man kan fodre med økologiske produkter - og derved gøre den økoogisk - og dermed bliver også selve fiskene, vi fodrer med vandlopper, økologiske. Vandloppen AR (Apocyclops royi) er helt unik, da den kan syntetisere de vigtigste fedtsyrer (Omega 3-6-9) fra en bred vifte af fødeemner.

Formålet med ORACLE-FISH

Forsøgene i ORACLE-FISH skal udføres i forskerkælderen under den Blå Planet, Danmarks nationale akvarium. Forskning og resultater forventes at bane vejen for, at Starterfeed kan producere og eksportere AR-Vandloppesystemer til de økologiske akvakulturfarme, der baserer sig på økologisk opdræt fra fiskelarve til forbrugerens slutprodukt.

Projektet trin-for-trin

  • Etablere vandloppekulturer og teste forskellige økologiske foderemner til dem
  • Optimere og opskallere vandloppekulturerne samt validere deres biokemiske profil
  • Teste økologiske vandlopper som foder for fiskelarver versus fiskelarver fodret med traditionelt levende foder
  • Opskallere og udføre et ”økologisk” proof of concept på et større batch fiskelarver

Projektleder

Per Meyer Jepsen
Institut for Naturvidenskab og Miljø
Roskilde Universitet
pmjepsen@ruc.dk
Tlf.: 46742396

Projektpartnere

Per Meyer Jepsen, Rikke Guttesen og Mette Albrektsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet

Lars Olsen, Danmarks nationale akvarium - Den Blå Planet

Mikkel Kehler Villadsen, Aquamind A/S

Christian Skjald, Starter-feed