PAROL

Parasitter i økologiske produktionsdyr: 
Innovative løsninger til nye udfordringer (PAROL)

Parasitter findes i alle produktionsdyr, og de er specielt hyppigt forekommende i den økologiske produktion, hvor management-faktorer favoriserer smitteoverførslen (ophold på marker, udendørs-stier, rigelig strøelse, begrænset brug af parasitmidler). Parasitter forårsager nedsat dyrevelfærd, produktionstab, sygdom og uensartede produkter.Hos svin er indvoldsorm med tykskallede æg særlig vanskelige at kontrollere, da æggene er yderst resistente og kan overleve i årevis i miljøet.

Nærværende projekt fokuserer på at reducere smitten med tykskallede æg til smågrise og slagtesvin ved at undersøge: 

  1. langtidsoverlevelsen af æg på mark (for at optimere markrotationen),
  2. inaktivering af æg i strøelse (smittereduktion) og
  3. en ny metode til biologisk inaktivering af æg (kitinnedbrydende mikrosvampe).

Desuden fokuseres på optimering af parasitovervågning i besætningerne. Via intensivt samarbejde mellem forskere, rådgivere og landmænd er det overordnede mål at udvikle nye strategier for praktisk parasitkontrol i økologiske produktionssystemer. Strategierne vil sikre højere dyrevelfærd (troværdighed), øget produktivitet (vækst) og mindre afhængighed af medicin (robusthed).


Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: KU-LIFE, DTU-Veterinærinstituttet, Videncenter for Landbrug

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Stig Milan Thamsborg
KU-LIFE
Dyrlægevej 100
1870  Frederiksberg C

Tlf.:        35 33 37 78
E-mail:   smt@life.ku.dk

Læs mere

Slutrapport