EcoServe

Økosystem Funktioner og Services af Biodiversitet i Græsmarker (EcoServe)

Multifunktionalitet med positive effekter på natur og samfund er et centralt element i økologisk jordbrug, og høj biodiversitet er afgørende herfor. Græsmarker har det største potentiale for at yde denne service, men økologiske græsmarker er store og biodiversiteten på dyrkningsfladen er lav.

Se video, hvor projektleder Jørgen Eriksen fortælle om et af delprojekterne her...

Se projektets hjemmeside her.

Formålet med dette projekt er at øge plantebiodiversiteten i græsmarken og markant forbedre økosystem funktioner og services i kæden natur-landmand-forbruger og for samfundet, og herigennem også øge markedsværdien af økologiske produkter. Vi vil:

  • designe og demonstrere produktive og biodiverse græsmarker med felter af blomstrende planter,
  • forbedre bier og andre bestøveres vilkår vha. blomstrende marker til hø eller ensilage,
  • øge kulstoflagring vha. øget plantebiodiversitet og græs af længere varighed,
  • producere oste af høj kvalitet baseret på hø med mange arter,
  • undersøge sammenhænge mellem biodiversitet og ostekvalitet samt formidle indtrykket og historien til den gastronomiske verden og forbrugeren,
  • udvikle markedsføringskoncepter for økologiske produkter med multifunktionalitet og
  • beskrive økonomiske og miljømæssige perspektiver for multifunktionalitet i græsmarker på bedrift og regionalt niveau vha. systemanalyse, økonomisk modellering og livscyklusanalyse.

I forhold til Grøn Vækst bidrager projektet til øget biodiversitet, mere sammenhængende natur og øget økologisk areal.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: AU-DJF, AU-NERI, KU-LIFE, Naturmælk, Meyers Madhus, Økologisk Landsforening.


Som del af ECOserve har Økologisk Landsforening og Naturmælk, der begge er projektpartnere, produceret en lille film, der forklarer om urter i græsmarken:

 

 


 

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Jørgen Eriksen
Århus Universitet
Blichers Allé 20, Postboks 50
8830  Tjele

Tlf.:        87 15 76 72
E-mail:   Jorgen.Eriksen@agrsci.dk

Læs mere

Slutrapport