RoCo

Rødder og kompost – økologisk dyrkning med begrænset tilgængelighed af næringsstoffer (RoCo)

Målet om at udfase brugen af konventionel husdyrgødning gør det sværere at sikre næringsstoffer til øko-logiske afgrøder. Den udfordring for økologien søger projektet RoCo at løse ved at finde sorter af hvede, løg og salat med bedre og dybere rodvækst, og desuden ved at udvikle andre kilder til gødning gennem kompostering og recirkulering af næringsstofkilder fra byerne.

Projektet vil også undersøge, hvad der kan gøre gødningerne acceptable for forbrugerne og de økologiske landmænd. Projektet udvikler og tester produkter og brødbagning, og vil for eksempel demonstrere forsøgsdyrkning af hvede og grønsager. Demonstrationselementer inddrages i alle dele af projektet.

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor nye højværdiafgrøder / robust planteproduktion

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: KU-LIFE, AU-DJF, KomTek Environment Ltd., Solum A/S, Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning, Økologisk Landsforening, KU-FOI.


 

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Kristian Thorup-Kristensen
KU-LIFE
Højbakkegårds Allé 13
2630  Tåstrup

Tlf.:        35 33 22 16
E-mail:   ktk@life.ku.dk

Læs mere

Slutrapport