BIOCONVAL

Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion (BIOCONVAL)

I projektet tages der fat i den biologiske problemstilling omkring udvikling og demonstration af et robust system til fremstilling af et nyt økologisk fodermiddel baseret på patogenfrie insektlarver. Således vil EU’s krav om 100 procent økologisk foder kunne efterleves i fjerkræbesætninger. Dette modsvarer ønsket om forsyningen af essentielle aminosyrer ved 100 pct. økologisk fodring.

Projektet vil yderligere undersøge, hvordan fodring med larver påvirker tarmsundheden og modstandskraften i fordøjelsessystemet hos fjerkræ.

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor forbedret dyrevelfærd / økologisk fjerkræproduktion

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: Teknologisk Institut, DTU-Veterinærinstituttet, Videncenter for Landbrug/Fjerkræproduktion.

 


Nyhed
Torsdag 13. november 2014 
deltog projektleder Lotte Bjerrum i en stor konference om insekter, arranget af Teknologisk Institut og inSPIRe. Hun vil præsentere ny forskning om larvekompostering af gødning.


Målopfyldelse

Målet med at finde virksomheder opfyldt. Desuden er store dele af designet på plads, dvs. princippet for gødningshåndtering og materialevalg. Men endeligt design og etablering af prototype til test er forsinket, og fodringsforsøg og undersøgelser af æg vil blive forsinket som følge af dette.
Laboratoriefaciliteter til larvestudier og faciliteter til klækning af larver er klar.
Første halvår er gået med at få etableret en permanent fluekultur af stuefluen (Musca domestica), samt med at få etableret et laboratorium, hvor der kan arbejdes med fluerne. I forbindelse med Veterinærinstituttets afvikling af aktiviteter i Aarhus, har DTU haft god mulighed for at opbygge og eksperimentere med indretning af et laboratorium til dette formål. Pr. 1. februar blev fluekulturerne overflyttet til Teknologisk lnstitut, hvor aktiviteterne fortsætter i et nyindrettet laboratorium. Alle forsøg med larver og fluer bliver stadig varetaget af DTU's
eksperter. Desuden er en laborant fra Tl blevet tilknyttet projektet.
Der er genereret en testmodel til at studere de mikrobiologiske forhold i gødningen under larvens vækst i gødningen, og med denne afprøves forskellige patogener. Larver podes med definerede bakteriekulturer, hvorefter man følger overlevelsen
af disse bakterier over tid. Der arbejdes videre med podning af gødning (vækstmediet). Resultater tyder på reduktion af patogener i komposteringsprocessen.

 

Se processen med kompostering vha. larver på video her.


Billeder fra nogle af forsøgene i projektet:

2 kg larverne vaskes (de brune er pupper):

5 tons substrat/kyllingegødning (til fuldskalaproduktion):

 

Kompostering – prototype (40-50 kg).

Der arbejdes med forskellige opsamlingsmekanismer

(lys, luft, vand):

 

 

 

 

Fuldskalaproduktionsanlæg:

  

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

 

Læs Nils Finn Johansens (Videncentret for Landbrug, Fjerkræ) artikel om projektet her (bragt i Dansk Erhvervsfjerkræ 9-2012.)

Projektleder

Lotte Bjerrum Friis-Holm
Teknologisk Institut 
Kongsvang Allé 29
8000  Århus

Tlf.:        72 20 21 42

E-mail: lbfh@teknologisk.dk

Læs mere

Slutrapport