OPTIFISH

Probiotika og foders betydning for sundheden hos økologisk regnbueørred (OPTIFISH)

I projektet undersøges det, hvordan økologiske fodertyper med indhold af forskellige mængder af marine og vegetabilske foderemner samt med og uden probiotika (mælkesyrebakterier) påvirker regnbueørredens tarm, den bakterielle tarmflora samt overlevelsen hos fisk i forbindelse med infektioner.

Målet er at skabe en mere bæredygtig produktion ved bedre udnyttelse af tilgængelige økologiske ressourcer, og ikke mindst med henblik på at sikre, at erhvervet ved brug af optimal fodring kan sikre robuste og sunde fisk. Dette vil ikke blot kunne finde anvendelse i økologisk opdræt, men også i det konventionelle fiskeopdræt.

Undersøgelserne vil med stor sandsynlighed kunne bidrage til øget robusthed gennem sygdomsfri yngel.

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor forbedret dyrevelfærd / økologisk akvakultur.


 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: DTU-Veterinærinstituttet, KU-LIFE, BioMar A/S, Dansk Akvakultur.

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)


Se projektets beskrivelse på DTU Veterinærinstittets hjemmeside.

Projektleder

Lone Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Bülowsvej 27
1870 Frederiksberg C

Tlf.: 35 88 68 26
E-mail:loma@vet.dtu.dk

Læs mere

Slutrapport