FruitGrowth

Dansk frugt og bær: 
Nye økologiske løsninger til sikring af fremtidig vækst (FruitGrowth)

Den danske økologiske produktion af frugt og bær finder sted på 502 ha, den største afgrøde er æbler på 282 ha. FruitGrowth har valgt at arbejde med de hovedbarrierer i økologisk produktion, som er fremkommet i rapporten: Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark, 2009.

Projektet fokuserer på sunde sorter af æble, nye innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse, samt udvidelse af sæsonen og dermed udbuddet og tilgængeligheden af æbler ved ny teknologi ved lagring. Vi arbejder med løsninger på kort- og langt sigt for de alvorligste skadevoldere (æblevikler, æblebladhvepse og æbleskurv i æble), nyttedyr i blomsterbræmmer, samt naturstoffer til bekæmpelse af de alvorligste skadevoldere.

FruitGrowth indeholder forskning, udvikling, demonstration og videnformidling af resultaterne. Resultaterne forventes at bidrage til en markedsdreven vækst af unikke højværdiprodukter af friske æbler, fra lokale miljøvenlige og rentable produktionssystemer, via en øget tillid fra avlere, forarbejdningsindustrien og forbrugerne til danske økologiske produkter.

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor robust planteproduktion / øget økologisk frugt- og bærproduktion.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: AU-DJF, KU-LIFE, SDU, Landboforeningen Gefion, Danske Frugtavlere, Gartnerirådgivningen, Brøste A/S, Bærkompaniet, ENVO-DAN A/S, Harndrup Skov Frugtplantage, Bakkegaarden Frugtplantage, Ventegodtgård I/S.


 

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Michelle Williams
Århus Universitet
Kirstinebjergvej 10
5792  Aarslev

Tlf.:        87 15 83 35
E-mail:   Michelle.Williams@agrsci.dk

Læs mere

Slutrapport