NO-CAST

Økologisk svineproduktion 2014 - uden kastration (NO-CAST)

Projektets udgangspunkt er det faktum, at markedsandelen for økologisk svineproduktion kun er på 1% og således har et enormt udviklingspotentiale. Den fornuftige hypotese er, at forbrugernes forventning om et naturligt produkt betyder, at et ophør med kastrering af hangrise vil give nye markedsføringsmuligheder. I konventionel svineproduktion går man efter genetiske løsninger, men det er ikke tilfældet i den økologiske produktion.

Projektet vil levere et koncept med et dokumenteret lavt niveau af hangrise med et for højt niveau af skatole og androstenon i spækket og dermed en minimal risiko for ornelugt. Risikoen for ornelugt kan reduceres ved fodring med de rigtige fodermidler i den rette fodersammensætning.

I projektet udvælges de bedste fodringsrationer ud fra deres evne til minimering af ornelugt og kritisk vurdering af konsekvenser for produktivitet, miljøbelastning og grisenes modstandskraft mod smitte. De bedste foderstrategier kombineres med de mest effektive og ornelugtsminimerende valg af: vægt ved indsættelse fra friland, gruppestørrelse og grupperingsmetode og slagtevægt. 

Med projektet er der fokus på videreudvikling af økologisk svineproduktion integreret med udvikling af diversificerede produkter på basis af produktionsmetode, anderledes genotyper og slagtevægt. Der afsøges således nye metoder, der kan eliminere behovet for kastration af grise og fremme dyrenes naturlige modstandskraft mod smitte.

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor forbedret dyrevelfærd / økologisk svineproduktion.


Læs mere om projektets arbejdspakke 1: Optimal fodring Læs mere om projektets arbejdspakke 2: Fokus på management
Nyt fra NOCAST
Video: Økologisk svineproducent Brian Holm fortæller om at være forsøgsvært i projektet  
Video: projektleder Bent Borg fortæller om status på NO-CAST, okt. 2013  
Landmand Gert Ladegaard Jensen fortæller om erfaringerne med hangriseproduktion, okt. 2013  
Hanne Maribo fortæller om arbejdet i arbejdspakke 1 med reduktion af hangriselugt, både ved ændring i foder og slagtevægt  
Rikke Thomsen fortæller om arbejdet med observation af hygiejne og adfærd og målinger af skatol og androstenon.  

Oplæg fra scientific workshops 12. juni 2013på Hovborg Kro


Fælles-arrangement mellem 5 forskningsprojekter om økologisk svineproduktion:

Oplæg fra praktikerdag 13. juni 2013, Hovborg Kro:

 


Se videoer fra arbejdspakke 1 og arbejdspakke 2.


Projektet No Cast er et samarbejdsprojekt mellem: AU-Husdyrvidenskab, AU-Fødevarer, KU-SUND, Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Landbrug og Udviklingscenter for Husdyr på Friland.

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

 

Projektleder

Bent Borg Jensen
Århus Universitet
Blichers Allé 20, Postboks 50
8830  Tjele

Tlf.:       87 15 80 67
E-mail:   BentBorg.Jensen@agrsci.dk

 

Se øvrige projektdeltagere her

Læs mere

Slutrapport