Nyheder

Danmarks Naturfredniningsforening

27.02.2015 | Nyhedstype

DN-konference sætter fokus på grønnere landbrug

ICROFS direktør Niels Halberg er inviteret som opponent, når Danmarks Naturfredningsforening på en konference i dag præsenterer en vision for dansk landbrug, som lægger op til 100 pct. Omstilling til økologi.

23.02.2015 | Videnudveksling

Stor interesse for bæredygtig biogas

To danske biogasprojekter fremhæves af IFOAM i ny folder om best-practice på biogasområdet. Det er Elmegård Organic Farm i Bording og forsøgsanlægget på AU Foulum.

20.02.2015 | Forskning

Nye muligheder for at udnytte flerårige afgrøder i planteavlen

Økologisk planteavl har store udfordringer både hvad næringsstoffer og ukrudt angår. Nyt projekt undersøger om, flerårige kvælstoffikserende højværdiafgrøder kan bidrage med løsninger.

20.02.2015 | Forskning

Nye højværdi-afgrøder med mange funktioner på vej til økologerne

Forskningsprojektet MultiPlant vil udvikle nye afgrødeblandinger til de økologiske planteavlere, som både kan sikre dem god indtjening og hjælpe dem til at klare sig uden importeret konventionel husdyrgødning.

19.02.2015 | Forskningspolitik

Ny strategi fra TP Organics kræver massiv styrkelse af økologiske forskning

TP Organics - den økologiske sektion under European Technology Platform - har lanceret en ny strategi for økologisk forskning og innovation og foreslår, at 10 pct. af EUs Horizon 2020-midler skal gå til forskning i økologisk jordbrug og fødevarer.

13.02.2015 | Forskning

By-affald kan levere fosfor til økologisk dyrkning

Kompost af by-affald kan blive en god fosforkilde i det økologiske jordbrug og er desuden velegnet som l jordforbedring i økologisk planteproduktion, viser resultater fra forskningsprojektet RoCo.

13.02.2015 | Forskning

Grovfoder kan blive værdifuld proteinkilde for øko-svin

ICOPP - et CORE Organic-projekt med 13 partnere fra ti EU-lande viser, at svins og fjerkræs proteinbehov kan dækkes fuldt ud med lokalt produceret økologisk foder.

12.02.2015 | Forskning

Velux og Villum Fondene vil støtte bæredygtighed til havs og i landbruget

Villum og Velux Fonden vil i 2015 bruge 50 mio. kr. på at fremme bæredygtig udvikling til havs og i landbruget. Partnerskaber mellem forskere og NGOer efterlyses.

12.02.2015 | Forskning

Sorten bestemmer rodvæksten

Evnen til at etablere et godt rodnet og til at optage næringsstoffer varierer meget fra sort til sort i vårhvede, salat og løg, viser resultater fra forskningsprojektet RoCo.

11.02.2015 | Nyhedstype

Danskerne er vilde med økologisk mad

Danske forbrugere har verdens næststørste forbrug af økologiske fødevarer. De bliver kun overgået af schweizerne. Det viser nye tal fra IFOAM, som præsenteres på BIOFACH-messen i Nürnberg i dag.

Viser resultater 1 til 10 ud af 15

1 2 Næste