Stor interesse for bæredygtig biogas

To danske biogasprojekter fremhæves af IFOAM i ny folder om best-practice på biogasområdet. Det er Elmegård Organic Farm i Bording og forsøgsanlægget på AU Foulum.

Den internationale økologiorganisation IFOAM oplever overvældende stor interesse for SUSTAINGAS – et projekt, som samler viden om miljømæssig bæredygtig produktion af biogas, som samtidig kan øge indtjeningen i landbruget.

Derfor har IFOAM nu udgivet et hæfte med beskrivelse af SUSTAINGAS´ bedste eksempler på bæredygtig biogasproduktion i otte forskellige EU-lande. Foruden Danmark er det Tyskland, Østrig, Frankrig, Sverige, Spanien, Belgien og Holland.

I Danmark er det forsøgsanlægget på AU Foulum og biogasanlægget på Elmegård Organic Farm i Bording, som fremhæves. Anlægget på Elmegård Organic Farm blev bygget 2009 med det formål at producere økologisk gødning på basis af økologisk biomasse, hovedsageligt kløvergræs og andre biomasseafgrøder. Ideen med anlægget er at gøre både Elmegård og naboens bedrift selvforsynende med gødning og dermed reducere CO2-udslippet betragteligt.

Biogasanlægget på AU Foulum, som også er med i best-practice-hæftet, blev taget i brug i efteråret 2007 og er verdens største til forskningsformål. Det bliver brugt af både forskere og virksomheder fra ind- og udland til projekter inden for både biogasproduktion og gylleseparering.

Husdyrgødning, foderrester og ensilage fra forskningscenterets stalde og marker anvendes som råmaterialer i anlægget, og der den producerende biogas anvendes til fremstilling af el og varme på centeret. El produceret på anlægget sælges til elnettet, mens varmen bliver brugt til opvarmning af forskningscenteret.

Læs mere om SUSTAINGAS  

Download folderen her og læs mere om best-practice-eksemplerne på nettet