Velux og Villum Fondene vil støtte bæredygtighed til havs og i landbruget

Villum og Velux Fonden vil i 2015 bruge 50 mio. kr. på at fremme bæredygtig udvikling til havs og i landbruget. Partnerskaber mellem forskere og NGOer efterlyses.

Villum Fonden - Velux Fonden. Logoer

De to almennyttige fonde Villum og Velux Fonden har de seneste fire år støttet miljøprojekter med i alt 850 mio. kr. i Danmark og internationalt, men i 2015 vil fondene afgrænse indsatsen. De inviterer derfor lokale kræfter til at komme med eksperimenterende ideer til, hvordan vi passer bedre på det danske hav og de danske fjorde og sikrer bedre balance i den jord, vi dyrker.

"Det er vores håb, at vi gennem en større samlet indsats kan bidrage til, at vi om fem år kan komme meget tættere på et effektivt og bæredygtigt jordbrug i Danmark, der er i social, økonomisk og miljømæssig balance," siger Lars Hansen, direktør i Villum Fondene. 

Fondene mener, der i høj grad er brug for at fremme bæredygtig udvikling i dansk landbrug. Danmark er et tætbefolket og landbrugsintensivt land. Samtidig er landbrugssektoren hårdt presset økonomisk og naturen er påvirket.

Samarbejde mellem forskere og NGOer 

De to fonde har gode erfaringer med projekter, der gennemføres på tværs af interessenter, f.eks. samarbejder mellem forskere og NGO’er eller mellem private aktører, forskere og myndigheder, og den type partnerskaber er fondene fortsat meget interesserede i.

Det kan være partnerskaber med private lodsejere, en eller flere kommuner, private virksomheder, forskningsinstitutioner, ungdomsuddannelser, NGO og passionerede enkeltpersoner. Store ambitiøse projekter, som søger inden for en beløbsramme på 5-15 mio.kr. bliver foretrukket

"Vi kan se, at der er behov for midler til partnerskabsprojekter, hvor der også er ret vide rammer for, hvad det er for en problemstilling man vil arbejde med. Derfor har fondene en rolle at spille der. Det er også vigtigt for os at få omsat den megen viden, som allerede eksisterer på miljøområdet til handling og afprøvning i virkeligheden," siger fondenes programansvarlige for miljø Helene Bjerre-Nielsen.

"Vi håber dermed at nå ud til nogle af dem, som måske ikke normalt søger støtte hos private fonde, men som drøfter og udtænker gode ideer til, hvordan vi kommer videre mod et land og et hav i balance," siger Helene Bjerre-Nielsen.

Læs mere om de to invitationer til projektideer.

Kontaktpersoner indenfor miljøområdet:

Programansvarlig, fondsrådgiver Helene Bjerre-Nielsen tlf. 5177 9455 eller e-mail:hbn@veluxfoundations.dkhbj@veluxfondene.dk
Fondsrådgiver Mikkel Klougart - tlf. 23283674 eller e-mail:mk@veluxfoundations.dk
Koordinator Conni Cederholm - tlf. 23827562 eller e-mail:cec@veluxfoundations.dk