Ny strategi fra TP Organics kræver massiv styrkelse af økologiske forskning

TP Organics - den økologiske sektion under European Technology Platform - har lanceret en ny strategi for økologisk forskning og innovation og foreslår, at 10 pct. af EUs Horizon 2020-midler skal gå til forskning i økologisk jordbrug og fødevarer.

TP Organics - den økologiske sektion under European Technology Platform -  præsenterede sin nye forsknings- og innovationsstrategi på forskningsseminaret Science Day den 13. februar i forbindelse med den store økologimesse BioFach i Nürenberg.

Strategien "Strategic Research and Innovation Agenda for Organic Food and Farming" opstiller forslag til forskningsmål for den økologiske sektor i hele Europa frem til 2020. Den skal bl.a. bruges i argumentationen overfor politikere og bevilligende myndigheder både på nationalt plan og på EU niveau i de kommende år. 

TP Organics opfordrer til massive investeringer i forskningen i økologisk landbrug og fødevaresystemer. Mindst 10 procent af budgettet til landbrugsforskning i EUs Horizon 2020 bør gå til den økologiske sektor, mener organisationen, der er en sektion under European Technology Platform (ETP), som koncenterer sig om økologisk fødevareproduktion og landbrug. TP Organics samler bade store koncerne, sm¨- og mellemstore virksomehder, forskere, landmænd og forbrugere samt en bred vifte af NGOer. Læs mere om TP Organics. 

Den nye strategi tager udgangspunkt i, at der er mange positive effekter af en øget forskningsindsats i den økologiske sektor. Det gælder ikke kun i forhold til etablering af mere bæredygtige produktionssystemer, men også i forhold til udvikling af nye og mere klimavenlige forretningsmodeller.

Download strategien her

Efter præsentationen af strategien gav repræsentanter for EU-kommissionen og for Enterpise Europe Network et overblik over virkemidlerne i Horizon 2020 og den økologiske sektors muligheder for at opnå støtte fra landdistriktsmidlerne.

Se præsentationerne her

Introduction to the Strategic Research and Innovation Agenda (Bram Moeskops, TP Organics)

Innovation to address the big challenges in organic production (Cristina Micheloni, TP Organics, AIAB)

EU opportunities for innovation in organic food and farming (Hans-Jörg Lutzeyer, European Commission, DG Research and Innovation)

Research and Innovation in the European Action Plan for Organic Food and Farming (Alina Ujupan, European Commission, DG Agriculture and Rural Development)

Financing business-research cooperation for innovation in the organic sector (Borris Haupt, Enterprise Europe Network)

Læs mere om TP Organics