By-affald kan levere fosfor til økologisk dyrkning

Kompost af by-affald kan blive en god fosforkilde i det økologiske jordbrug og er desuden velegnet som l jordforbedring i økologisk planteproduktion, viser resultater fra forskningsprojektet RoCo.

RoCo - forsøg med komposteret byaffald

I løbet af få år bliver det formentlig forbudt at bruge konventionel husdyrgødning til økologisk planteproduktion, og derfor er det nødvendigt allerede nu at undersøge alternative gødningskilder. Én mulighed kunne være recirkulering af næringsstoffer gennem kompost af forskellige typer by-affald, og den mulighed er netop blevet undersøgt i projektet RoCo, som er en del af forskningsprogrammet Organic RDD 2.

Ringe effekt som N-gødning

I projektet blev der lavet kompost af seks forskellige by-affaldskilder og spildevandsslam kombineret med strukturgivende elementer som affald fra haver og parker. Komposttyperne viste sig generelt at have en meget lavere gødningsværdi end husdyrgødning, især var indholdet af kvælstof og kalium lavt. Kvælstofindholdet var kun 5-15 kg total N per ton. Til gengæld kunne komposten tilføre jorden en betydelig mængde fosfor, i gennemsnit 70 kg total P pr. 100 kg total N.

Forsøgene blev gennemført i 2012 og 2013 på to økologiske landbrug i henholdsvis Rødekro og Lejre. Forskerne undersøgte kombinationer af komposttyper og forskellige hvedesorter foruden spelt og emmer for at bestemme sorternes evne til at udnytte næringsstoffer fra mere sværttilgængelige kilder som kompost. Resultaterne viste ingen forskel på næringsoptaget fra de forskellige komposttyper. Komposttyperne gav alle et øget udbytte i hveden i forhold til ingen gødskning, men effekterne var små med virkninger fra 2-10 pct.

Kompost fremstillet af by-affald kan altså kun i meget begrænset omfang bruges om kvælstofgødning, men er til gengæld en god fosforkilde og kan desuden fungere som jordforbedring. Kompostgødning bør derfor ikke stå alene, men kombineres med andre metoder til at sikre tilstrækkeligt kvælstof. Udvikling af sædskifter, grøngødning og efterafgrøder kan i stedet bruges som kvælstofilder, foreslår forskerne bag forsøget.  

Læs forskerne Kristian Thorup-Kristensen og Dorte Bodin Dresbølls artikel i Landbrugsavisen