GrOBEat

Økologisk kalve- og oksekød - kød der erstatter kvantitet med kvalitet

Økologisk mælkeproduktion er meget succesfuld i Danmark og dækker store dele af hjemmemarkedet for frisk mælk og bidrager til succes for økologisk fødevareeksport. Denne succes beror bl.a. på, at hver økologisk malkeko får en kalv hvert år, men hvis det er en tyrekalv eksporteres de fleste ud af den økologiske produktion og indgår i konventionel kødproduktion.

En sådan praksis udfordrer den holistiske tilgang til fødevareproduktion, som økologien bygger på. Derfor er der brug for en bæredygtig løsning.

Men kødproduktion - og dermed kødkonsumption - er udfordret på grund af et stort bidrag til landbrugets klimabelastning. Økologisk kødproduktion skal derfor ske under hensyntagen til mindst mulig klimabelastning og med fokus på forbrugerkrav, således at produkterne stimulerer til et bæredygtigt kødforbrug.     

Formålet med GrOBeat

GrOBEat udvikler en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser inden for forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse.

Effekterne af den nye strategi vil blive kvantificeret ift. effektivitet, dyrevelfærd, biodiversitet, kødkvalitet og sensorisk profil, og den overordnede påvirkning af miljøet.

Et græsbaseret system, hvor kalv og ko går sammen de første 4 mdr. vil levere to højkvalitetsprodukter:
A) Lavt fedtindhold fra kalve (8 mdr.) og B) Moderat fedtindhold fra ungdyr (14-16 mdr.), der har afgræsset intensivt.

Projektet udvikler en mere rentabel strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet og klima, og som samtidig øger forbrugerens velvære og tilfredshed.

Kvaliteten og den sensoriske oplevelse, kombineret med produktets fortælling omkring merværdier, vil resultere i sundere spisevaner hos forbrugeren grundet et lavere kødindtag. Dette skaber troværdighed og et holistisk grundlag for at producere oksekød nu og i fremtiden.

Samlet set skal den nye strategi trække kødproducenterne, food service-segmentet og forbrugernes spisevaner i en bæredygtig retning.

Projektet trin-for-trin

  • Produktion af kalve- og oksekød i et græsbaseret system, med ko-kalv samspil de 4 første måneder – (GrOBEat-systemet)
  • Kvantificering af slagte-, kød og spisekvalitet fra dyrene i GrOBEat-system
  • Test af GrOBEat-systemets kødprodukter på forbrugernes spiseadfærd og tilfredsstillelse
  • Modellering af GrOBEat-systemets miljø- og klimaeffekt med udgangspunkt i data fra produktion, spise- og forbrugertest
  • Formidling og inddragelse af alle relevante interessenter i udviklingen af høj kvalitet græsbaseret oksekød til fremtidens økologiske forbruger

Projektleder

Margrethe Therkildsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Margrethe.therkildsen@food.au.dk

Tlf.: 22167975    


Projektpartnere

Institut for Husdyrvidenskab, AU - Mogens Vestergaard

Institut for AgroØkologi, AU – Lisbeth Mogensen og Troels Kristensen

Institut for Fødevarer, AU – Barbara Vad Andersen

Økologisk Landsforening – Julie S. Henriksen og Iben Alber Christiansen

Center for Frilandsdyr – Camilla Kramer og Kirstine Flintholm Jørgensen    


Video: Introduktion til GrOBEat

GrOBEats konceptfigur


Video: GrOBEat på Food Festival 2022

Visninger

Fotos fra prøvesmagning

Fotos fra projektetPosters fra Food Festival