FertiHood

Recirkulering af næringsstoffer i restprodukter til opfyldelse af økologimål

Det økologiske areal vokser. En gammel målsætning om fordobling af 2007-arealet er opnået, og økologi udgør nu 11 pct. af landbrugsarealet. Men det er kun begyndelsen, for EU-Kommissionen har med sin fødevareplan en målsætning om, at 25 pct. af landbrugsjorden i EU skal være økologisk i 2030.

Men er der næringsstoffer nok? Den markante forøgelse af det økologiske areal i Danmark og Europa udfordrer tilgængeligheden af næringsstoffer og fordrer øget recirkulering. Men der mangler overblik over muligheder og løsninger i forhold til bedre næringsstofforsynende evne af jorden igennem recirkulering. 

Formålet med FertiHood

Økologisk planteproduktion har utilstrækkelig adgang til næringsstoffer, er afhængig af konventionel gødning og har stor klimapåvirkning pr. produceret enhed. FertiHood vil øge udbytte og reducere klimaaftryk igennem forbedring af jordens frugtbarhed og evne til at frigive næringsstoffer ved recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund. Målet er at skabe økologiske gødninger og bestemme effekten på jordens frugtbarhed og biodiversitet, samt at udvikle næringsstofrådgivning til øget udbytte, optimeret økonomi og bæredygtighed.

Projektet giver et komplet overblik over muligheder og løsninger i forhold til bedre næringsstofforsynende evne af jorden igennem recirkulering og bidrager dermed til de ambitiøse mål på 20-30% økologisk areal og reduceret klimaaftryk.

Projektet trin-for-trin

  • Identifikation af affaldsstrømme og screening for implementérbarhed
  • Undersøgelse af potentiale for restprodukters forbedring af jordens frugtbarhed
  • Test af indikatorer for jordfrugtbarhed inklusiv Albrecth-Kinsey-systemet
  • Optimering af input til biogasanlæg med henblik på balanceret gødning
  • Optimering af biogasprocesser mht. tilgængelighed af kvælstof og kulstoflagring i jord
  • Optimering af svovlgødningsværdi af afgasset materiale
  • Udvikle økologiske gødningsnormer og gennemføre økonomisk optimering af næringsstofforsyningen på tværs af bedriftstyper og industrier til forbedring af økologien som levevej
  • Vurdering af klima- og miljømæssige konsekvenser som motivation for økologiske landmænd        

Projektleder

Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

jorgen.eriksen@agro.au.dk

tlf.: 5168 0554    


Projektpartnere

Sven Hermansen, Casper Laursen og Michael Højholdt, Økologisk Innovation, SEGES Landbrug & Fødevarer

Anton Rasmussen, Økologisk Landsforening

Claus Petersen og Erik Ro Ebbesen, Econet A/S

Erik Ervolder Olesen, HedeDanmark A/S

Henriette Juul Weidemann, DAKA Danmark A/S

Veronika Hansen, Jakob Magid og Lars Stoumann Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Henrik B. Møller, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet

Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet