GrainLegsGo

 Friske bælgfrugter til human konsum

Om projektet

 I GrainLegsGo vil vi undersøge muligheden for at fremme dyrkningen af bælgplanter som fødevarer i Danmark (ærter, hestebønner, sojabønner, grønne bønner). En øget produktion af bælgplanter vil have både miljø- og klimamæssige fordele og også åbne mulighed for at bidrage til den cirkulære bioøkonomi, da biomassen fra afgrøderne vil kunne bruges til f.eks. biogas eller forarbejdes til brug i eksempelvis tekstilindustrien.

Projektperiode: 01.01.2021-31.12.2024


Baggrund

En mere bæredygtig og grønnere europæisk landbrugssektor kræver ændringer i vores kost fra kød til planteproteinkilder. Det vil for mange bidrage til forbedret sundhed. Skift til en større produktion af bælgfrugter til konsum kan også forbedre agroøkosystem-tjenesterne gennem øget jordfrugtbarhed, diversificerede afgrødedr og reducerede klima- og miljøpåvirkninger. Alligevel er det danske økologiske areal dyrket med bælgplanter meget lavt (3,6%), og kun en lille del heraf er til konsum for mennesker.

Formål

Formålet med GrainLegsGo er at øge dyrkning af ​​friske bælgfrugter til konsum, samtidig med at det giver miljø- og klimafordele og fremmer cirkulær bioøkonomi. Med en tværfaglig tilgang bringer GrainLegsGo nøgleinteressenter sammen, øger forbrugernes bevidsthed og fremmer dyrkningen af traditionelle og nye bælgfrugter til frisk høst. Ved at optimere afgrøden af ​​bælgplanter (screening af arter og sorter til tidlig høst) øger GrainLegsGo effektiviteten og produktiviteten i økologiske dyrkningssystemer, også takket være mere produktive efterafgrøder og færre tilfælde af skadedyr og sygdomme.

Projektet trin-for-trin

I løbet af en fire-års periode undersøges:

  • Bælgfrugters stabilitet, ernæringsværdi og restbiomassens bioraffinerings potentiale
  • Derudover dokumenteres strømme af kulstof (C) og kvælstof (N) og drivhusgasemissioner for at informere forbrugere og offentligheden om miljø- og klimapåvirkningen af ​​produktionen af ​​friske bælgfrugter.
  • Bioraffinering af resterne fra grønne bælgfrugt-planter, med fokus på udnyttelse af cellulose til tekstilproduktion    
  • Et living lab sætter rammer og strukturer for brugercentreret innovation i samarbejde mellem private virksomheder og andre relevante aktører. Det gøres ved at facilitere processer, der strækker sig fra behovsafdækning og ideudvikling til implementering og salg    
  • To virksomhedspartnere bidrager til at demonstrere resultater og nå interessenter på tværs af værdikæden.

Projektopbygning og -partnere

Projektleder

Seniorforsker Jim Rasmussen

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

jim.rasmussen@agro.au.dk

Fastnet: +4587157418


Nyt fra projektetKlimaindsatser i planteavlen Fælles markvandring CCRotate, GrainLegsGo, ClimOptic: Klimaindsatser i planteavlen, Foulum sommer 2021