StripCrop

Stribedyrkning for øget biodiversitet og modstandskraft i afgrøde og jord

Foto: NBR

Om projektet

 

I StripCrop vil vi undersøge potentialet for stribedyrkning under danske forhold ved at anlægge to stribedyrkningsplatforme henholdsvis på Lolland og ved Ringkøbing. Vi vil i forsøgene eksperimentere med afgrøder med forskellige egenskaber i de enkelte striber og undersøge effekten af stribebredden på en række parametre. 

Projektperiode: 01.01.2021-31.12.2024


Baggrund

For at øge biodiversiteten i landskabet, også i det økologiske landbrug, har vi brug for innovative dyrkningsmetoder som samtidig fastholder høstudbytterne. I dag dominerer store monokulturer det danske landskab, hvilket sætter biodiversiteten under pres, giver skadedyr og sygdomme optimale betingelser og udfordrer jordens frugtbarhed.

Stribedyrkning med 3-5 forskellige afgrøder i striber på 3-12 m bredde har vist sig at have positive effekter i flere udenlandske forsøg. Stribedyrkning resulterer typisk i højere biodiversitet både under og over jorden, mere modstandsdygtige afgrøder, mere frugtbar jord, mindre angreb fra skadedyr og sygdomme og samtidig mindre jorderosion    

Formål

Vi vil i afgrøderne, både over og under jorden monitere virkningen på biodiversiteten, mængden af udvalgte skadedyr- og patogener, niveauer af nyttedyr, jordens frugtbarhed og udbytter over en årrække. Resultaterne og demonstration fra forsøgene vil gøre det muligt for økologiske landbrugere at træffe kvalificerede beslutninger med henblik på at øge biodiversiteten og samtidig øge robustheden af afgrøderne og fastholde udbytterne.

Projektet trin-for-trin

  • Design og anlæg af arealer med stribedyrkning
  • Effekter af stribedyrkning på skadedyr og deres naturlige fjender
  • Effekter af stribedyrkning på jordens biodiversitet, mikrobielle aktivitet og næringsstoffer samt på jordbårne patogener og bladpatogener
  • Demonstration af stribedyrkning samt effekter på udbytter  

Visninger

Projektleder

Professor Mogens Nicolaisen, Aarhus Universitet,
Institut for Agroøkologi

Email: mn@agro.au.dk

Tlf.: 2475 7668


Nyt fra projektet
Projektpartnere

  • Hanne Lakkenborg Kristensen, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer
  • Lene Sigsgaard, Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
  • Trine Schwennesen, Sven Hermansen, Frank Oudshoorn, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  • Otto Nielsen, Nordic Beet Research
  • Rasmus Nyholm Jørgensen, AgroIntelligence ApS