OUTFIT

  • Udegående søer og træer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet         

Udendørs hold af søer er en effektiv produktion med et lavt antibiotikaforbrug og et stærkt brand for dansk økologi. Produktionen er dog fortsat udfordret af et højt næringsstoftab fra foldarealerne. Implementering af træer er en del af løsningen, men der er behov for nytænkning i forhold til foldindretning og -driftspraksis for at øge træernes økonomiske og miljømæssige værdi.      

Høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding

OUTFIT vil bidrage til udvikling af økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab samtidig med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding. Projektet udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs. Samtidig adresserer OUTFIT en af de største barrierer for implementering af træer i sofolde ved at have et stærkt fokus på at øge værdien af det "beslaglagte" træareal. 

Projektet er tværfagligt med et stærkt ophæng i økologisk praksis, og forventes at inspirere og understøtte flere producenter til at etablere træer i folde til gavn for dyr, miljø, klima og biodiversitet.  

Projektet vi undersøge følgende:

Hvordan kan foldene indrettes for at tilgodese producenters forskelligartede mål og produktionsforhold? (fire cases)

Hvordan kan næringsstoftabet fra foldarealer reduceres ved at etablere træer i nye koncepter og designs?

I hvor høj grad er det muligt at binde og opsamle kvælstof i næringsstof-hotspots i foldene ved brug af træflis? 

Hvilke muligheder er der for at høste og ensilere grøn træbiomasse i praksis, og hvad er den ernæringsmæssige værdi af ensilagen til drægtige søer?

Hvordan kan foldkoncepterne forbedres i forhold til økonomi, biodiversitet samt klimaaftryk?     


 Projektperiode: 2021-2024


EventsProjektleder

Senior forsker Anne Grete Kongsted
Institut for Agroøkologi
anneg.kongsted@agro.au.dk 
Land-line: +45 87157993
Mobile: +45 93522514
Anne Grete Kongsted
anneg.kongsted@agro.au.dk


Projektpartnere