Nyheder

Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen

27.03.2015 | Nyhedstype

Christiansborg-konference om økologiens værdi 22 april åben for tilmelding

Indholdet i ny vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder udarbejdet af ca. 70 forskere og eksperter præsenteres på en konference i Fællessalen på Christiansborg den 22. april. Tilmelding til: grethe.hansen@icrofs.org

26.03.2015 | Forskning

Ansøg om forskningsmidler hos Ekhagastiftelsen

Ekhagastiftelsen støtter forskning i økologisk landbrug og naturmedicin. Fristen for indsendelse af ansøgninger er d. 20. maj.

22.03.2015 | Forskning

Vand kan forebygge æbleskurv

Forsøg i GUDP-projektet ProtecFruit viser, at vanding på strategiske tidspunkter i foråret kan forebygge angreb af æbleskurv. Prøv det selv i haven. Alt hvad du behøver er et æbletræ, en vejrudsigt og en vandslange.

Foto: Global Økologi/Artikeluddrag Global Økologi

19.03.2015 | Forskning

Økologi kan gavne biodiversiteten - men forspringet skrumper

Økologisk drift er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt. Det er senest dokumenteret i forskningsprojektet REFUGIA. Men i takt med at de økologiske brug bliver mere intensive, skrumper forspringet i mangfoldighed ind.

Foto: Colourbox

18.03.2015 | Bevilling

Innovationsfonden: Ansøgning om støtte til økologiforskning senest d. 30. april

Innovationsfonden investerer i forskning, udvikling og kommercialisering, som kan bidrage med ny viden om økologiske fødevarers og foders kvalitetsegenskaber. Fonden investerer desuden i forskning inden for bæredygtige ressourceoptimerede, effektive produktionsmetoder og -systemer, processer og teknologier.

16.03.2015 | Forskning

Håndbog i miljø og dyrevelfærd for økologiske svineproducenter på vej

Det er muligt at få bedre sundhed og velfærd hos øko-svin og mindske miljøbelastningen uden væsentlige ekstra-investeringer, viser ny forskning. En håndbog skal lære landmændene hvordan.

11.03.2015 | Nyhedstype

Skovlandbrug er et godt bud på fremtidens landbrug

Myndighederne bør hilse det velkomment, at en gruppe unge på Svanholm Gods vil skabe et diverst og klimavenligt landbrugssystem med træer i stedet for at spænde ben for det, mener seniorforsker Mette Vaarst, ICROFS .

Skovhaven på Svanholm Gods. Foto: permakultur.dk

10.03.2015 | Nyhedstype

Naturstyrelsen og planloven spænder ben for skovlandbrug

Planloven og Naturstyrelsens fortolkning af den er utidssvarende, mener ICROFS-forsker Mette Vaarst. Loven fremmer industriel landbrugsproduktion og spænder ben for et nyt bæredygtigt eksperiment med skovlandbrug på Svanholm Gods.

04.03.2015 | Nyhedstype

ICROFS-direktør til DN: Stil krav til fremtidens økologi

Et 100 pct. økologisk landbrug, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker, er ikke nødvendigvis den mest natur-og miljøvenlige fremtidsvision, mener ICROFS direktør. Han efterlyser en undersøgelse af, om det nuværende økologi-koncept reelt leverer de økosystemydelser, DN ønsker.

03.03.2015 | Calls

GUDP udbyder 12 mio. til økologisk forskning og udvikling - søg nu

Der er åbnet for ansøgninger til en pulje på 12,4 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP. Midlerne skal gå til støtte af økologisk forskning og udvikling i anden runde af forskningsprogrammet Organic RDD 2.

Viser resultater 1 til 10 ud af 12

1 2 Næste