Innovationsfonden: Ansøgning om støtte til økologiforskning senest d. 30. april

Innovationsfonden investerer i forskning, udvikling og kommercialisering, som kan bidrage med ny viden om økologiske fødevarers og foders kvalitetsegenskaber. Fonden investerer desuden i forskning inden for bæredygtige ressourceoptimerede, effektive produktionsmetoder og -systemer, processer og teknologier.

Foto: Colourbox

Innovationsfonden har opsat et mål om, at Danmark skal være førende inden for fødevareproduktion rettet mod økologiske produktionskoncepter for foder og fødevarer i hele værdikæden fra jord til bord.
Den økologiske fødevareproduktion skal bidrage til at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor der tages særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

Fonden ser et behov for at styrke forskningen, herunder det offentlige-private samarbejde på et højt internationalt niveau, for fortsat at kunne understøtte vækst og udvikling i den økologiske sektor og udvikle eksportpotentialerne. Desuden er det nødvendigt at forske i innovative løsninger, som øger konkurrencekraften i den økologiske produktion.    

Ansøgningsfristen er d. 30. april 2015 kl 18:00
For ansøgning og detaljerede retningslinjer se Innovationsfondens hjemmeside.