Skovlandbrug er et godt bud på fremtidens landbrug

Myndighederne bør hilse det velkomment, at en gruppe unge på Svanholm Gods vil skabe et diverst og klimavenligt landbrugssystem med træer i stedet for at spænde ben for det, mener seniorforsker Mette Vaarst, ICROFS .

KOMMENTAR: For få uger siden fejrede det danske røde ø-mærke sit 25-års jubilæum. Økologien er inde i varmen og sat på dagsordenen, og under stadig udvikling. Det bemærkelsesværdige er at økologien udviklede sig ikke på grund af lovgivning, forskning og undervisning, men på trods af lovgivning, forskning og undervisning. Det var fremsynede og stædige mennesker, som arbejdede hårdt og på mange måder for at udvikle et alternativ til det konventionelle landbrug. Det viste sig at være en vej fremad, som nu er langt inde både i vores forskning, undervisning og lovgivning.

Der er stadig store udviklingsperspektiver i økologien, og den kan blive langt mere klimavenlig, divers og produktiv – heldigvis er der unge mennesker, som nu permakulturfolkene på Svanholm og det stigende antal interesserede, som går i forvejen og gør det. Dette er en af måderne hvorpå økologi faktisk kan leve op til sine principper og mål om at være klimavenlig, produktiv og dyrevenlig.

Fremtid i skovlandbrug

Der forskes i skovlandbrug i Europa. Der forskes i skov-landbrug i Danmark. Der er fremtid i at tænke skove ind i landbruget, og det er en af de mest interessante og seriøse bud på et produktivt og klimavenligt fremtidigt landbrug. Hvis man forstår at designe skovlandbrug rigtigt, så er der afgrøder at høste i mange lag og gennem hele vækst-sæsonen, lige fra et permanent grønt og spiseligt ’gulv’ til frugter og nødder langt oppe i luften. Dertil kommer foder til dyr, og ikke mindst gode leve-muligheder i udkanten af skovområder for bestøvere, som er ved at forsvinde fra vores nuværende landbrugslandskaber. 

Ud over at den vel-designede skov er et interessant bud på en rig mad-producerende og klimavenlig måde at dyrke landbrug på, så har træerne også store fordele for det omkringliggende landbrug: træer beskytter mod vandfordampning i omgivelserne, og er et godt værn mod storme og ekstreme vejrforhold. Vi står overfor en tid, hvor vand bliver en ukontrollerbar ressource, som vi har meget brug for at passe på, og vi står overfor en tid hvor ekstreme vejrforhold i stigende grad bliver en del af hverdagen.

Et alternativ til monokulturen

Vi har plantet læhegn men ikke rigtig integreret træerne som en del af vores landbrug – her er der et bud på at berige landskabet med noget, som giver afgrøder og har mange nyttevirkninger. At boliger så er tænkt ind i dette varierede landskab er en nødvendighed og blot en kæmpegevinst, både for dem, der bor der, og for klimaet og miljøet. Vandkredsløbet, energikredsløbet og næringskredsløbet kan blive til rigtige sluttede kredsløb til stor gavn for landbruget.

I Danmark har vi tænkt i landbrugs-industrielle spor gennem det sidste halve århundrede, og forandret vores landbrug og landskab til nutidens monokulturelle stordrift. Vores lovgivning er tænkt sammen med denne udvikling. Lovgivningen er således slet ikke lavet med henblik på at bremse et projekt som permakultur minilandbrugene – men det kommer den til, og det bør løses.

Vi som forskere har øje for og arbejder med perspektiverne både i Danmark og på EU plan – og vi vil stærkt bakke op om udvikling på området.   

Mette Vaarst, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). Artiklen er skrevet i samarbejde med seniorforsker Anne Grete Kongsted og juniorforsker Malene Jakobsen, juniorforsker, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Læs også artiklen i Information om skovlandbruget på Svanholm