GUDP udbyder 12 mio. til økologisk forskning og udvikling - søg nu

Der er åbnet for ansøgninger til en pulje på 12,4 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP. Midlerne skal gå til støtte af økologisk forskning og udvikling i anden runde af forskningsprogrammet Organic RDD 2.

Ansøgningsfrist: den 1. juni 2015 kl. 12.
Ansøgningsskema hos NaturErhvervstyrelsen

De nye GUDP-midler, som nu udbydes, er restbeløbet i den pulje, som blev afsat til forskning og innovation inden for økologisk produktion ved en politisk aftale den 8. november 2013. Størstedelen af den oprindelige bevilling er allerede brugt, men der er 12,4 millioner tilbage, som udbydes nu.  

I denne afsluttende runde af Organic RDD 2 programmet kan man fortsat få støtte til samarbejdsprojekter, som involverer både landmænd, forskere og forskningsinstitutioner samt virksomheder fra eksempelvis forarbejdningsindustrien.

Da den samlede pulje i denne omgang er relativt lille, bliver det dog fortrinsvis relativt små og kortvarige projekter, som vil kunne opnå støtte.  De kan højst løbe over to år, og støttebeløbet kan ikke overstige to millioner.

ICROFS har desuden anbefalet GUDP, at det som noget nyt også bliver projekter med fokus på økologisk jordbrugsbidrag til samfundsmæssige gevinster, som nyder fremme.  Disse projekter kan udgøre op til 35 pct.af den samlede bevilling.

Projekttyper, som kan opnå støtte:

  1. Projekter med forskningsfagligt indhold
  2. Projekter med forskningsfagligt indhold, med fokus på økologisk jordbrugs bidrag til samfundsmæssige gevinster
  3. Netværksprojekter

Vurdering af ansøgninger

GUDP samarbejder med ICROFS om udbuddet, og det er ICROFS, som primært varetager den faglige del af sagsbehandlingen.

ICROFS sammensætter et ekspertpanel, der skal vurderer ansøgningerne og deres forskningsfaglige kvalitet. Dette ekspertpanel vurderer, om den enkelte ansøgning er ”forskningsfagligt støtteværdig.” Innovationsfonden skal godkende medlemmerne af panelet.

ICROFS' Programkomite bedømmer derefter ansøgningers relevans og andre forhold end den forskningsfaglige kvalitet. ICROFS' bestyrelse skal godkende programkomiteens indstilling og GUDP skal endeligt beslutte, hvis projekter, der ydes støtte til.

Der bliver holdt informationsmøde i Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus om programmet 30. april 2015 – se nærmere om informationsmøder på ICROFS hjemmeside

Hent ansøgningsskema  

Se information på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside