Nyheder

19.06.2015 | Forskning

Måling af flygtige stoffer afslører skader på æbler

Forskere på Aarhus Universitets afdeling i Årslev arbejder på at udvikle en metode, som på et tidligere tidspunkt kan afsløre fysiologiske skader på æbler forårsaget af for kraftig varmtvandsbehandling.

18.06.2015 | Forskning

Radrensninger i efterafgrøde kan begrænse rodukrudt

Nyt dyrkningssystem til korn og bælgsæd gør det muligt både at radrense og etablere kvælstofsamlende efterafgrøder i vækstsæsonen og at stoppe rodkrudt med radrenser efter høst uden at skade efterafgrøden.

11.06.2015 | Bevilling

Organic RDD 2.2: Ansøgninger til både traditionelle og nye projekttyper

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) uddeler 12,4 mio. kr. til økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Udvælgelsen vil ske blandt knap 20 indkomne ansøgninger om tilskudsbeløb på i alt cirka 30 mio. kroner.

09.06.2015 | Nyhedstype

Søg jobbet som akademisk assistent hos ICROFS (midlertidig stilling)

Din primære arbejdsopgave består i at hjælpe med administrationen af forskningsprojekter og forskningsprogrammer, som ICROFS er ansvarlig koordinator for eller på anden måde er involveret i. Desuden skal du assistere med vedligeholdelse og opdatering af det åbne online-arkiv Organic Eprints.

05.06.2015 | Forskning

Bioraffinering af grønt kan give mere protein, gødning og bioenergi

Forskningsprojekterne MultiPlant og Organofinery vil hjælpe økologiske landmænd til på én gang at skaffe protein til de enmavede dyr og forbedre gødningsforsyningen til planteproduktionen. Projekterne vil anvende et helt nyt pilotanlæg i Foulum til opskalering af processerne.

02.06.2015 | Nyhedstype

Tysk frugtforsker tiltræder som professor ved AU-Food i Årslev

Den 15. juni tiltræder den tyske forsker Roland Weber som adjungeret professor ved AU-Food i Aarslev. Han er ekspert i havebrugsplanters sygdomme. Hans tiltrædelsestale indgår i en workshop om æblesygdomme.

02.06.2015 | Nyhedstype

Spørgeskema skal kortlægge brugen af øko-forskning

Forskere, der arbejder med økologiske emner, kan ved at udfylde et spørgeskema hjælpe projektet Organic-AgriWare med at udbrede kendskabet til artikeldatabasen OrganicEprints.