Nyheder

Pressefoto: Lars Svankjær

30.01.2015 | Forskningspolitik

ICROFS: Godt med fortsat fokus på forskningen

Fødevareminister Dan Jørgensen fremlægger i dag en ny samlet handlingsplan for et mere økologisk Danmark.

29.01.2015 | Forskning

Køers bøvser står for landbrugets største udledning af drivhusgasser

Et nyt resultat fra ICROFS-projektet SOLID viser, at køers metangas står for hovedparten af landbrugets udledning af drivhusgasser i Europa. Der er behov for strategier til at nedbringe udledningen og her kan økologisk landbrug gå forrest, lyder opfordringen.

Forskere fra Aarhus Universitet vil udvikle kvægracer, der er specielt egnet til økologisk produktion. Foto: Janne Hansen

28.01.2015 | Forskning

Avl i økologiens tjeneste

Et nyt projekt skal gavne den økologiske produktion ved dels at udvikle avlslinjer, der er bedre egnet til økologisk produktion, og dels bane vej for, at mejerierne kan skabe nye nicheprodukter på baggrund af viden om køernes avlsmæssige karakteristika.

FAO anslår, at en tredjedel af jordklodens dyrkningsjord er i fare for at blive udpint på grund af erosion, jordpakning (traktose), asfaltering, forsaltning, forsuring, nedbrydning af humusindholdet, udvaskning af næringsstoffer, forurening og andre processer forårsaget af ikke-bæredygtig praksis. Grafik: FAO

22.01.2015 | Nyhedstype

Nyt ICROFS-projekt går i dybden med dyrkningsjorden i FNs jordår

ICROFS nye store forskningsprojekt Deep Frontier, finansieret af Villumfonden, falder helt i tråd med FNs målsætning om at sætte særligt fokus på den truede dyrkningsjord i 2015 - International Year of the Soil.

Hvede er en af verdens vigtigste kornsorter, der brødføder millioner af mennesker – men svampesygdomme forringer kvalitet og udbytte. Foto Janne Hansen

20.01.2015 | Forskning

Innovationsmidler til udvikling af højtydende, svamperesistent hvede

Forskere fra Aarhus Universitet får 17 millioner fra Innovationsfonden til at udvikle nye svamperesistente hvedesorter i samarbejde med udenlandske planteforædlere.

15.01.2015 | Bevilling

Innovationsfonden giver 17 mio. til forskning i kvælstof

Innovationsfonden investerer 17 mio. kr. i forskning, som skal forbedre udnyttelsen af kvælstof i økologisk landbrug bl.a. ved øget brug af bælgsæd.

15.01.2015 | Arrangement

Bioforsk vil debattere landbrugsforskningens samfundsværdi

Den norske forskningsinstitution Bioforsk bruger sit årsmøde i februar på at belyse landbrugsforskningens værdi for samfundet og miljøet.

13.01.2015 | Calls

Stor europæisk bevilling til forskning i klimarobust landbrug

Sammen med EU-Kommissionen inviterer det europæiske forskningssamarbejde FACCE-JPI forskere fra hele Europa til at søge en pulje på 15 mio. euro til forskning i bæredygtige og klimarobuste landbrugssystemer.

12.01.2015 | Nyhedsbreve

Nyt nummer af ICROFS News er udkommet

ICROFS engelsksprogede nyhedsbrev ICROFS News nr.4, 2014 er udkommet med nyheder om ICROFS arbejde og forskerartikler om resultater fra en række projekter under Organic RDD 1. Læs det her på siden.

Foto: Dansk Akvakultur

11.01.2015 | Forskning

Robust fiskeyngel en nødvendighed i økologisk akvakultur

Fra 1. januar 2016 skal hele den økologiske akvakulturproduktion være baseret på økologisk yngel. Det stiller store krav til ynglens sundhed.

Viser resultater 1 til 10 ud af 15

1 2 Næste