Bioforsk vil debattere landbrugsforskningens samfundsværdi

Den norske forskningsinstitution Bioforsk bruger sit årsmøde i februar på at belyse landbrugsforskningens værdi for samfundet og miljøet.

Norsk landbrugs- og forskningspolitik er midt i en forandringsproces, som skaber både ny udfordringer og nye mulighedet for forskningen i landbrug og fødevarer.  Bioforsk-konferencen 2015 sætter derfor fokus på forandringsprocessen under overskriften ”Landbruk i endring – effekter for verdiskaping, samfunn og miljø.” Formålet er at belyse den samfundsmæssige værdi af norsk landbrugs- og miljøforskning set i lyset af forandringerne.

For at sikre en stor bredde i debatten har Bioforsk har inviteret en række andre forskningsinstitutioner til at være med som arrangører. Det er Norsk institutt for skog og landskap, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Nofima, Veterinærinstituttet og Norsk senter for bygdeforskning har sammen med Bioforsk.

Der vil være sessioner om kulturlandskabet, grøntproduktion, grovfoderproduktion og korn. På programmet er der også indlæg om innovation i landbruget, fødevaresikkerhed og -forsyningssikkerhed, antibiotikaproblematik, biogas og bioenergi. I anledning FNs internationale 2015 bliver der desuden sat fokus på dyrkningsjorden som ressource.

Tilmeldingsfrist den 19.1.2015

Læs mere om Bioforsks årsmøde