Køers bøvser står for landbrugets største udledning af drivhusgasser

Et nyt resultat fra ICROFS-projektet SOLID viser, at køers metangas står for hovedparten af landbrugets udledning af drivhusgasser i Europa. Der er behov for strategier til at nedbringe udledningen og her kan økologisk landbrug gå forrest, lyder opfordringen.

Malkekøer er landbrugets største udledere af drivhusgasser i Europa. Det viser nye resultater fra ICROFS-projektet SOLID offentliggjort i tidsskriftet Organic Agriculture

Ved at gennemgå øko-køers livscyklus i seks lande har forskerne kortlagt deres samlede globale fodaftryk. 34 gårde i Østrig, Belgien, Denmark, Finland, Italien og Storbritannien deltog i analysen, som inkluderede alle produktionsled.

Læs artiklen her

Ifølge forskerne står økologisk mælkeproduktion også for sin del af drivhusgasudledningen, og de lægger op til, at økologisk mælkeproduktion potentielt kan blive et eksempel til efterfølgelse i udarbejdelsen af strategier, som kan nedbringe den udledning. Så længe man holder sig for øje, at de strategier også inddrager en række vigtige forhold, som karakteriserer økologisk mælkeproduktion - såsom biodiversitet og ændringer i jordens lagring af kulstof.

Udviklingen af mere vedvarende produktionsmetoder bør således ifølge forskerne ikke kun fokuseres på foder, men på hele den taktiske drift af produktionen.