Opstartsmøde i RDD 2.2

Den 15. marts 2016 afholdte Organic RDD 2 statusmøde med ICROFS' Programkomité, med fokus på formidling og anvendelse af resultater.

Statusmødet havde endvidere oplæg fra de igangværende CORE Organic projekter med dansk deltagelse og de nye RDD 2.2-projekter.

Se oplæg fra RDD 2.2-projekterne nedenfor: