ViOrCa

ViOrCa

  • Reduktion af kalvedødelig i økologiske besætninger

Det økologiske regelsæt giver gode rammer for velfærd hos småkalve. De økologiske kalve går mindst et døgn hos koen efter fødslen, kommer i gruppe fra 7-dages alderen, får komælk i 3 måneder og kommer ud på græs i sommerhalvåret, når de er blevet 4 måneder.

Reglerne indebærer dog samtidig særlige udfordringer med smittespredning og højere sygdomstryk. Med 8,5 % er kalvedødeligheden (1-180 dage) højere i økologiske end i tilsvarende konventionelle malke-kvægsbesætninger. Det er væsentligt over branchens målsætning om højst 5,5 % dødelighed.

Nye forskningsresultater viser, at økologiske kalve i de første leveuger har et højere niveau af mavetarminfektioner end konventionelle kalve. En af hovedårsagerne til den højere dødelighed kan netop være diarre. 

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at udvikle den bedste managementstrategi til forebyggelse af diarre i kalvens første 6 leveuger.

Projektet fokuserer på tre indsatsområder:

  • Effektiv tildeling af råmælk af høj kvalitet
  • Opstaldning i små stabile grupper med god overvågning
  • Fodring med mælk af god hygiejnisk kvalitet og med den rette temperatur.

Målet er at facilitere en hurtig og drastisk reduktion i sygdom og død i kalvens første 6 leveuger.

Projektet skal udvikle bedste managementpraksis for sikker immunisering af kalvene, sikker gruppeopstaldning og mælkefodring med pasteuriseret mælk.

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017

Projektleder

Jan Tind Sørensen
Aarhus Universitet,
Institut for Husdyrvidenskab,
Epidemiologi og Management
Mail: JanTind.Sorensen@agrsci.dk
Tlf.: 8715 7923
Mobil.: 2078 3343

Projektpartnere

SEGES,
Finn Strudsholm
Mail: fns@seges.dk

Calvex
Hans Christian Christiansen
Mail: hcc@calvex.dk