MOVE

MOVE

  • Øget udbud af frø af gamle grøntsagssorter

De senere år er interessen for at bevare og anvende ældre tiders sorter og landracer steget markant i Danmark, og der er iværksat projekter omhandlende robusthed af de dyrkede sorter, sundhedsaspekter og historie.

Sideløbende med projekterne har der været et øget fokus på at gøre udsæd af de gamle sorter og landracer kommercielt tilgængelige for både professionelle økologiske grøntsagsavlere og hobbymarkedet.

Endnu er der ikke iværksat en reel kommerciel produktion af de efterspurgte grøntsagsfrø.

Formålet med projektet

Projektet MOVE har til formål at udvikle en model for kommerciel vækst for interessante grøntsagssorter med særlige egenskaber. Projektet fokuserer på de gamle sorter af kål, rødbeder og spinat.

MOVE-projektet omhandler mulige metoder til godkendelse og inklusion af gamle sorter på officielle sortslister og demonstration af frøopformering hos erfarne frøproducenter. Det er det første trin i en proces, der skal sikre en produktion af økologiske kvalitetsfrø af sorter med særlige egenskaber og robusthed egnet for økologiske producenter.

Projektet forventer, at frø af 3-4 grøntsagssorter tilpasset økologiske grøntsagsproducenter vil blive udvalgt og gjort tilgængelige. Projektet vil endvidere udvikle en produktionsstrategi for dansk økologisk bedefrøproduktion.

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017  

Projektleder

Birte Boelt
Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed
Aarhus Universitet
Mail: birte.boelt@agro.au.dk