Nyheder

30.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Økologisk mælkeproduktion står ved en skillevej - PRESSEMEDDELELSE

Ny forskning peger på udfordringer i at bruge de samme ko-racer i den konventionelle og økologiske mælkeproduktion. Samtidig spørger forskerne, om erhvervet vil lægge kræfter i at fremavle en speciel økologisk ko?

30.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Kan en cocktail af ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? - PRESSEMEDDELELSE

I et netop afsluttet pilotforsøg har en plantecocktail af ramsløg og tyttebær forbedret smågrises tarmsundhed markant. Dermed er der et godt potentiale for, at planter kan erstatte antibiotika til behandling af diarré blandt smågrise og dermed nedbringe forbruget i dansk svineproduktion.

29.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Økologiske svineproducenter kan med fordel skifte genetik - PRESSEMEDDELELSE

Ny forskning peger mod, at den økologiske svineproduktion kan drage fordel af at anvende moderdyr, der føder færre men større grise end dem, der i dag udbydes fra DanAvl, hvis linjer er tilpasset til den intensive indendørs produktion. En undersøgelse under økologiske produktionsforhold viste, at moderdyr fra Topigs Norsvins TN70 linje kunne…

I marken hos Per Rytter Andersen: Efterafgrøde bestående af selvetableret kløvergræs

24.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

En vellykket afgrøde er den bedste ukrudtsbekæmpelse

Der er ikke meget brug for stål mod ukrudt i marken, så længe salgsafgrøderne er vellykkede, og sædskiftet i øvrigt er sat godt sammen. Det er i hvert fald Per Rytter Andersens erfaring.

24.11.2017 | Temadag

Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

Spiser man sundere, når man spiser mere økologisk? Har økologiske fødevarer større værdi, hvis de også er produceret lokalt? Mermaid, queen and cookies - hvad associerer forbrugere på eksportmarkeder med dansk økologi? Få svar d. 29. januar, når OrgHealth, SOMDwIT og LOCO afholder afsluttende symposium.

23.11.2017 | Temadag

Temadag om bestøvere: Benyttelse og beskyttelse

Du kan blive opdateret med oplæg fra ind- og udland sætte fokus på bestøverfaunaens betydning, og hvordan vi beskytter den. Der er særlig vægt på vilde bier og honningbier. Få den nyeste viden og bliv klogere på mulighederne for at gennemføre praktiske tiltag, der gavner.

21.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt

Forskere på Aarhus Universitet planter hvidkål direkte i visne bælgplanter uden at bearbejde jorden. På den måde kan de blandt andet dæmme op for ukrudt og skabe større biodiversitet. Forskerne er nu langt i EU-projektet SoilVeg, som undersøger nye metoder til økologisk grøntsagsdyrkning. Resultaterne begynder at tegne sig.

16.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Vil forbrugerne betale mere for lokale økologiske varer?

Er der et uudnyttet markedspotentiale i lokale økologiske varer? Det undersøger projektet LOCO ved at identificere, hvad danskerne tillægger af egenskaber til lokale og økologiske fødevarer, og om forbrugerne er villige til at betale mere for den type fødevarer.

16.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Organic World Congress: Videnskabelige publikationer og ISOFAR

Hvordan får man videnskabelige resultater ud til slutbrugerne, og hvordan løser man udfordringen med kontinenter, der er underrepræsenteret i videnskabelige publikationer? Det blev diskuteret på kongressen. Og ISOFAR fik ny bestyrelse.

15.11.2017 | Jordbrug og fødevarer

Organic World Congres: Husdyrs rolle, frø og såsæd, og nye fødevaresystemer

Forskellige udfordringer med husdyr, frø og såsæd blev præsenteret og diskuteret på kongressen. Også nytænkning inden for økologiske fødevaresystemer blev vendt på kongressen.

Viser resultater 1 til 10 ud af 16

1 2 Næste