Organic World Congress: Videnskabelige publikationer og ISOFAR

Hvordan får man videnskabelige resultater ud til slutbrugerne, og hvordan løser man udfordringen med kontinenter, der er underrepræsenteret i videnskabelige publikationer? Det blev diskuteret på kongressen. Og ISOFAR fik ny bestyrelse.

Videnskabelige publikationer
Scientific Track delen af kongressen lagde ud med en plenary session om videnskabelige publikationer, hvor Professor Ulrich Köpke fra Institut for økologisk landbrug i Bonn, Tyskland var keynote speaker, og Ilse A. Rasmussen fra ICROFS fortalte om udviklingen af tidsskriftet Organic Agriculture.

Det var starten på en dialog om, hvordan man får videnskabelige resultater ud at arbejde hos slutbrugerne, men også om, hvordan man forbedrer muligheder for forskere fra udviklingslandene for at få accepteret deres artikler. Der er nemlig en meget lavere procentdel artikler, der bliver accepteret fra Asien og Afrika end fra Europa og Nordamerika. Denne dialog blev en rød tråd gennem mange af sessionerne på scientific track – og det var noget, der ofte blev spurgt ind til efter præsentationerne.

Det var derfor særligt spændende på den sidste dag at kunne præsentere den ”knowledge platform”, som er udviklet i EU-projektet OK-Net Arable (farmknowledge.org), og som dels har involveret slutbrugerne fra starten af projektet og hele vejen igennem, og dels har som fokus at bringe forskningsresultater – men også mere uformel viden – ud til slutbrugerne og til diskussion imellem dem. Der var også stor interesse for platformen, selvom den jo næppe vil være relevant for mange af de tilstedeværende, da den fokuserer på europæisk planteavl.  

Læs mere om

Workshop om Organic Agriculture
En workshop blev afholdt for omkring 30 redaktører og potentielle redaktører af ISOFARs videnskabelige tidsskrift ’Organic Agriculture’. ISOFAR (International Society of Organic Agricultural Research) har hovedkontor i Tyskland og promoverer og understøtter forskning i økologisk landbrug.

Workshoppen var arrangeret af bl.a. en af de nuværende redaktører Ilse A. Rasmussen fra ICROFS og chefredaktør Gerold Rahmann, der også er formand for ISOFARs bestyrelse. Formålet med workshoppen var at fokusere på tre emner:

  • Hvordan forøges kvaliteten af de indsendte artikler, og hvordan øges anerkendelse og citationer af artiklerne?
  • Hvordan får vi flere velegnede reviewere, og hvad kan vi tilbyde dem?
  • Hvordan kan vi restrukturere ’editorial board’ for at forbedre balancen i forhold til køn, geografiske regioner og discipliner?

Redaktionen fik mange gode input, som den vil overveje i forhold til den fremadrettede kurs. 

Ny bestyrelse i ISOFAR
ISOFARs generalforsamling blev afholdt i forbindelse med Organic World Congres. Hovedpunktet på generalforsamlingen var valg til bestyrelsen. Som noget nyt kom der en amerikaner ind i bestyrelsen Jessica Shade fra Organic Center. ISOFAR trænger til at styrke sine forbindelser i både Nord- Syd- og Centralamerika samt Australien og New Zealand (samt resten af Oceanien), så det er da en begyndelse.

Bestyrelsen består nu af:

  • To fra Asien (Indien og Iran)
  • Tre fra Afrika (Nigeria, Marokko og Tunesien) 
  • En fra USA 
  • Seks fra Europa (Finland, Norge, to fra Tyskland og to fra Italien).

Bestyrelsen konstituerede sig med Gerold Rahmann (Tyskland) som formand, Reza Ardakani (Iran) som næstformand og Anne-Kristin Løes (Norge) som kasserer. 

Læs mere om kongressen: