Nyheder

Michael Jørgensen fra Småkærgård ved Tjele, blev udtrukket som vinder af en IPad blandt dem, som havde besvaret spørgeundersøgelsen. Familien Jørgensen har succes med salg af tyre til Viking. Racens toptyr VH Benzema (Balisto x VH Grafit x Rakuuna) med NTM +41 er tillagt på Småkærgård.

30.11.2015 | Forskning

SOBcows: Undersøgelse om fremtidens malkeko er afsluttet

600 kvægbrugere har besvaret et spørgeskema om, hvilke egenskaber de vægter hos fremtidens malkeko. Svarene vil indgå i udviklingen af et nyt avlsmål.

27.11.2015 | Forskning

Sammenhæng mellem smågrises død og hytteklima kortlægges

Forskerne bag projektet VIPiglets vil finde ud af, hvad temperatur og luftfugtighed i farehytten betyder for smågrisenes risiko for at dø

25.11.2015 | Nyhedstype

Videnstyntese om økologiens samfundsværdi nu som gratis e-bog

ICROFS nye vidensyntese om økologiens samfundsværdi, blev lanceret på Økologikongres 2015 den 25. november af direktør Niels Halberg og fem forskere og eksperter, som hver især er specialister på et felt af vital betydning for økologien. Den kan hentes gratis her på siden.

24.11.2015 | Nyhedstype

ICROFS-formand: Vidensyntesen kan bliver et vigtigt politisk redskab

Vidensyntese om økologiens virkning på miljø, klima, dyrevelfærd, sundhed, biodiversitet og udvikling i landdsitrikterne har potentiale til at blive et vigtigt redskab for politikere, der vil fokusere på landbrugets påvirkning af de fælles samfundsgoder, mener ICROFS formand.

20.11.2015 | Nyhedstype

Omfattende præsentation af ny vidensyntese på Øko-kongressen

Vidensyntesen "Økologiens bidrag til samfundsgoder" bliver præsenteret af ICROFS direktør Niels Halberg og førende økologiforskere ved et plenumseminar i Vingstedcenteret den 25.11.15 og debatteret af ca. 300 landmænd, rådgivere og andre økologiinteresserede.

20.11.2015 | Nyhedstype

Vidensyntese om økologiens samfundsværdi lanceres på Økologi-kongres 2015

Onsdag den 25.11.15 klokken 11.30 udkommer det hidtil mest omfattende kortlægning af økologiens samfundsmæssige betydning, vidensyntesen ”Økologien bidrag til samfundsgoder.” Den offentliggøres på Økologi-kongressen i Vingstedcenteret.

18.11.2015 | Arrangement

Temadag om næringsstoffer, miljø og dyrevelfærd i økologisk svineproduktion

Onsdag den 2. december inviterer forskningsprojektet pECOSYSTEMS til StoreRegneDag, hvor formålet er at vise, regne på og diskutere næringsstofhusholdning, miljø og dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.

13.11.2015 | Forskning

Atten landmænd har kortlagt bedriften fra biernes synsvinkel

Ni frøavlere og lige så mange frugtavlere har i løbet af sommeren vandret deres bedrifter tynde for at registrere blomster og kortlægge redepladser for de vilde bier. Deres registreringer skal bruges til at udvikle et nyt redskab, der kan bruges til at skabe bedre leveforhold for bierne.